Ali je funkcija podžupana združljiva s funkcijo predsednika prostovoljnega gasilskega društva, ki opravlja javno gasilsko službo in ga občina delno financira?

Funkciji sta združljivi. Odgovor na vaše vprašanje v zvezi z (ne)združljivostjo funkcije je razviden iz tabele, ki je objavljena na spletnih straneh komisije, opozarjamo pa, da združljivost funkcij ne pomeni avtomatično, da ni omejitev poslovanja med subjekti, v katerih se aktivno udejstvuje ista oseba.

Odgovor z dne 21.01.2013 št. 06240-1/2013-19