Ali se lahko postopek imenovanja za ravnatelja šole razveljavi, če je ugotovljeno, da je pri tem postopku prišlo do nasprotja interesov?

ZIntPK na daje pravne podlage za razveljavitev postopkov, kjer so uradne osebe kršile določbe v zvezi z institutom nasprotja interesov. Lahko pa komisija zoper te uradne osebe uvede prekrškovni postopek, in sicer, če ugotovi, da uradna oseba v nasprotju z določbo 1. odstavka 38. člena ZIntPK svojega predstojnika ali komisije ni obvestila o nasprotju interesov oziroma možnosti, da bi do njega prišlo.

Odgovor št. 06262-1/2015-208 z dne 29.06.2015