Kako iz seznama omejitev poslovanja odjaviti subjekt in občinskega svetnika, ki mu je prenehal mandat?

Podatki o prenehanju mandata občinskega funkcionarja (in posledično o spremembah omejitev poslovanja) se komisiji sporočajo preko istega E-obrazca, s katerim se poroča o povezanih subjektih (obrazec je dostopen na povezavi: https://registri.kpk-rs.si/registri/omejitve_poslovanja/prijava/). Natisnjene in podpisane obrazce je potrebno poslati komisiji.