Zavezanec (npr. župan, poslanec, direktor) po prenehanju funkcije ali dela nastopi enako ali drugo funkcijo ali delo, zaradi katere je prav tako zavezanec za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju. Med prenehanjem prejšnje funkcije in nastopom nove funkcije je več kot eno leto prekinitve. Kakšne so njegove obveznosti glede poročanja premoženjskega stanja?

V tem primeru mora zavezanec sporočiti podatke o premoženjskem stanju najpozneje v enem mesecu po prenehanju prejšnje funkcije, leto dni po prenehanju prejšnje funkcije (v obeh primerih izpolni obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob prenehanju funkcije oz. dela) in najpozneje v enem mesecu po nastopu nove funkcije (izpolni obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije oz. dela).