Kakšne so lahko sankcije za interesne organizacije, ki ne upoštevajo določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije?

Komisija lahko z globo od 400 do 100.000 EUR sankcionira interesno organizacijo:

  • za katero z njeno vednostjo lobira posameznik, ki ni registriran kot lobist,
  • po naročilu katere lobist lobira izven okvirov lobiranja za katerega je registriran, posreduje lobirancu netočne, nepopolne ali zavajajoče informacije, ali ravna v nasprotju s predpisi, ki določajo prepoved sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem funkcije ali javnimi nalogami lobirancev.