Sem direktor študentske organizacije, kateri tip funkcije moram izbrati?

Pod tip funkcije izberite “poslovodna oseba” in kot podfunkcijo izberite “direktor druge osebe javnega prava”.