Ali lahko komisija lobista izbriše iz registra?

Komisija lobista lahko izbriše iz registra, če:

  • ugotovi, da so podatki in dokazila, na podlagi katerih je bil vpisan v register, lažni,
  • je bil lobist zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojen na več kot šest mesecev zapora,
  • ugotovi, da lobist ne izpolnjuje več pogojev za vpis v register,
  • pisno izjavi, da ne želi biti več lobist in opravljati lobiranja.