1. O spletni strani

Skladno z določbami zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana. Zato se dokumenti, objavljeni na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija), lahko reproducirajo, priobčijo javnosti, distribuirajo, dajejo v najem in predelajo, pri čemer se mora v primeru uporabe prosto dostopnih informacij javnega značaja navesti naslednji vir podatkov: “Komisija za preprečevanje korupcije”.

Komisija se bo trudila, da na spletnih straneh zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke, vendar ne prevzema odgovornosti za točnost in pravilnost njihove vsebine. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Komisija niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.


2. Informacije o upravljavcu spletne strani3. Piškotki in upravljanje z njimi

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko uporabnik spremeni v nastavitvah tako, da računalnik posamezne tipe piškotkov zavrne (npr. če ne prihajajo iz iste domene). Namestitev piškotkov se lahko v brskalniku tudi popolnoma prepreči za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na računalniku uporabnika, lahko uporabnik izbriše.

Spletno mesto KPK uporabnikom v HTTP glavi posreduje spletne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. V ta namen se uporabniku dodeli začasen sejni piškotek, ki poteče ob poteku seje.

Kategorija I. – »Nujno potrebni piškotki«

Ime piškotka

Servis

Veljavnost

Opis

cc_cookie

kpk-rs.si

1 leto

Cookie Consent je namenjen opozarjanju uporabnikov o uporabi piškotkov na spletnem mestu.

XSRF-TOKEN

kpk-rs.si

2 uri

Piškotek namenjen varnostnim razlogom.

kpk_rs_session

kpk-rs.si

2 uri

Piškotek namenjen varnostnim razlogom.

PREF, use_hitbox, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

YouTube

1 dan do 5 let

Navedeni piškotki se naložijo ob ogledu ali deljenju videoposnetka. Omogočajo zaznavanje uporabnikove razpoložljive pasovne širine, štetje ogledov in deljenje posnetka.

Kategorija 2. – »Analitični piškotki«

Ime piškotka

Servis

Veljavnost

Opis

_ga

Google Analitycs

2 uri

Opravi registracijo edinstvene identitete (ID), ki se uporabi pri ustvarjanju statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.

ga_koda

Google Analitycs

2 uri

Aplikacija Google Analytics uporablja piškotek za uravnavanje števila zahtevkov.


4. Izjava o varstvu osebnih podatkov


a) V kakšnem primeru bo Komisija navezala stik s posameznikom?

Komisija za preprečevanje korupcije bo stik s posameznikom vzpostavila v primeru, če:

  • posameznik poda prijavo zaradi kršitev predpisov, ki sodijo v njeno delovno področje (korupcija, nasprotje interesov, lobiranje, protikorupcijska klavzula, nezakonito ali neetično ravnanje, prijava premoženja, nezdružljivost funkcij, omejitve poslovanja) in je treba razjasniti dejansko stanje ali pridobiti dodatno gradivo ali če posameznik nanjo naslovi morebiti vprašanje ali poda pripombe, da se ga obvesti o ugotovitvah glede podane prijave (v kolikor to izrecno zahteva) oziroma odgovori na vprašanje, pripombe, ipd.;

  • zoper posameznika (uradno ali odgovorno osebo v javnem ali zasebnem sektorju) uvede postopek nadzora ali preiskave.


b) Ali bodo osebni podatki posameznika posredovani tretjim osebam?

Komisija osebnih podatkov posameznikov, pridobljenih z obiskom spletne strani, ne bo posredovala tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače. Prav tako Komisija ne bo posredovala podatkov, pridobljenih na podlagi prijave, vprašanja oziroma podanih pripomb, razen če zakon ne določa drugače.


c) Ali in kako se lahko posameznik informira o tem, katere njegove osebne podatke obdeluje Komisija za preprečevanje korupcije?

Komisija bo na zahtevo posameznika, v skladu z veljavno zakonodajo glede podatkov, ki se nanašajo na posameznika, omogočila vpogled v njegove osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredovala mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo Komisija na zahtevo posameznika, v skladu z veljavno zakonodajo, podala tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki posameznika, ki jih zbira. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabi naslednji elektronski naslov, kamor lahko naslovijo svojo zahtevo: anti.korupcija(at)kpk-rs.si.


č) Varnost zbranih podatkov

Varnost osebnih podatkov poteka skladno z določili internega akta Komisije za preprečevanje korupcije, in sicer Pravilnika o varovanju osebnih podatkov v Komisiji za preprečevanje korupcije.


d) Sklepno

Komisija varuje zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatki se uporabljajo izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti Komisije.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij Komisija ne bo uporabljala v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bo razkrila tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače. Komisija bo storila vse, da osebne podatke posameznika zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami, zlorabami oziroma nedopustnimi posegi.

Vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani se lahko pošlje na naslednji elektronski naslov: anti.korupcija(at)kpk-rs.si.


e) Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov:

Izjava je bila zadnjič posodobljena 2. 7. 2021.