04. 04. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zoper predsednika nadzornega sveta družbe Istrabenz Turizem Sama Logarja in predsednika uprave iste družbe Aleša Semejo v povezavi z nočitvami v hotelih Lifeclass oziroma odobritvijo teh nočitev po nižji ceni uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete.

Več
03. 04. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem Radovana Cerjaka, nekdanjega člana nadzornega sveta (NS) Slovenske tiskovne agencije (STA). Radovan Cerjak je kršil integriteto s tem, ko je na seji NS STA marca 2021 – kljub obvestilu predsednika NS, da so vse pogodbe z naročniki tržnih storitev označene kot poslovna...

Več
15. 03. 2024

V zadnjem času na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) opažamo vse več poskusov diskreditacij našega dela. Kljub naši transparentnosti in doslednosti se soočamo z obtožbami glede nedavnih dogodkov, kot sta zamuda pri poročanju o premoženjskem stanju namestnika predsednika Komisije Davida Lapornika ter lapsus predsednika Komisije dr. Roberta Šumija pri pojasnjevanju časovnega...

Več
07. 03. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v okviru postopka v povezavi s sumi nepravilnosti pri službeni poti uradne delegacije Republike Slovenije v New York julija 2023 zaznala korupcijska tveganja, zato je na Vlado RS naslovila več priporočil. Zadevo je odstopila v reševanje Računskemu sodišču RS, ki je pristojno za nadzor nad smotrnostjo izvedbe službenih poti javnega...

Več

Novice pred 1. 1. 2024 so dostopne na arhivski spletni strani.