Globalizacija je med drugim prinesla tudi porast problema mednarodne korupcije – koruptivnih ravnanj, ki so segala preko državnih meja in vplivala na mednarodno poslovanje ter slabila finančno in pravno stanje v državah. Kmalu je postalo jasno, da je za učinkovit boj proti tej obliki koruptivnih ravnanj potrebno meddržavno in mednarodno sodelovanje, saj so le na ta način mednarodna koruptivna ravnanja lahko obravnavana celovito.

Hkrati so države ugotovile, da se prakse omejevanja korupcije med njimi razlikujejo in da so pri tem nekatere učinkovitejše od drugih. Izmenjava informacij o dobrih praksah držav je tako kmalu postala stalnica mednarodnega in meddržavnega sodelovanja. Vsako leto se na to temo zvrsti kar nekaj mednarodnih konferenc, 9. decembra pa obeležujemo mednarodni dan boja proti korupciji.

Komisija za preprečevanje korupcije je aktivno udeležena v mednarodnem sodelovanju in zastopa Republiko Slovenijo v mednarodnih organizacijah kot so: OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), OZN (Organizacija združenih narodov), Svet Evrope in GRECO (Skupina držav Sveta Evrope za boj proti korupciji), EPAC/EACN (organizacija Evropskih partnerjev v boju proti korupciji) in IACA (Mednarodna akademija za boj proti korupciji).