Odločitve Komisije so odvisne od vsebine zaključkov pri reševanju zadeve. Tako lahko zadevo zaključimo na več načinov, odvisno tudi od tega, za sume katerih kršitev gre. Več o postopku pred Komisijo je na tej povezavi.

Novice, odločitve Komisije, pravnomočne prekrškovne odločitve, načelna mnenja in druge objave pred 1. 1. 2024 so dostopni na arhivski spletni strani.


02. 07. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek, ki ga je vodila v zvezi s sumom nepravilnosti pri izboru izvajalca za Pesem Evrovizije 2024. Pri izvedbi postopka izbora je zaznala korupcijska tveganja, zato je Radioteleviziji Slovenija (RTV Slovenija) izdala več priporočil. Kakršnega koli suma domnevnih vplivanj oziroma privilegiranja izbrane izvajalke Komisija na...

Več
20. 06. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je proučila primer ustavnega sodnika Dr. Dr. Klemna Jakliča z vidika svojih pristojnosti na področju omejitev poslovanja, kot jih opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ugotovila je, da Dr. Dr. Klemen Jaklič organu, pri katerem opravlja funkcijo, to je Ustavnemu sodišču RS, ni poročal o subjektu Visokošolski...

Več
14. 06. 2024

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na včerajšnji seji sprejel novo Pojasnilo o lobiranju za člane nadzornih svetov gospodarskih družb.

Več
12. 06. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja ugotovitve o konkretnem primeru glede kršitve nasprotja interesov župana Občine Komen Erika Modica. Ta se je s podpisom več dokumentov (naročilnic, odredb plačila računa in sklepa), ki so se nanašali na podjem oziroma posameznika, s katerim je v poslovnem stiku, znašel v okoliščinah nasprotja interesov, kot ga opredeljuje Zakon o...

Več
06. 06. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s sumi nepravilnosti pri izvedbi javnega naročila Ministrstva za obrambo (MORS) za produkcijo dokumentarne resničnostne TV-serije »Vojak v akciji«. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je Komisija MORS izdala več priporočil, zaradi zaznanih nepravilnosti v povezavi s porabo javnih sredstev je zadevo odstopila v...

Več
16. 05. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja ugotovitve o konkretnem primeru glede kršitev nasprotja interesov podžupana Občine Divača Maria Benkoča, ki je sodeloval v postopku javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta, v katerem je bila izbrana oseba, s katero ima osebne in poslovne stike. Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila...

Več
04. 04. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zoper predsednika nadzornega sveta družbe Istrabenz Turizem Sama Logarja in predsednika uprave iste družbe Aleša Semejo v povezavi z nočitvami v hotelih Lifeclass oziroma odobritvijo teh nočitev po nižji ceni uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete.

Več
03. 04. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem Radovana Cerjaka, nekdanjega člana nadzornega sveta (NS) Slovenske tiskovne agencije (STA). Radovan Cerjak je kršil integriteto s tem, ko je na seji NS STA marca 2021 – kljub obvestilu predsednika NS, da so vse pogodbe z naročniki tržnih storitev označene kot poslovna...

Več
07. 03. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v okviru postopka v povezavi s sumi nepravilnosti pri službeni poti uradne delegacije Republike Slovenije v New York julija 2023 zaznala korupcijska tveganja, zato je na Vlado RS naslovila več priporočil. Zadevo je odstopila v reševanje Računskemu sodišču RS, ki je pristojno za nadzor nad smotrnostjo izvedbe službenih poti javnega...

Več
05. 02. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem nekdanje županje Občine Trbovlje Jasne Gabrič. Ugotovila je, da predstavlja ravnanje Jasne Gabrič, ko je v zasebni zadevi pooblastila in koristila storitve odvetniške družbe, ki je v istem času že opravljala storitve za Občino Trbovlje, kršitev integritete....

Več
Več novic