Odločitve Komisije so odvisne od vsebine zaključkov pri reševanju zadeve. Tako lahko zadevo zaključimo na več načinov, odvisno tudi od tega, za sume katerih kršitev gre. Več o postopku pred Komisijo je na tej povezavi.


04. 04. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zoper predsednika nadzornega sveta družbe Istrabenz Turizem Sama Logarja in predsednika uprave iste družbe Aleša Semejo v povezavi z nočitvami v hotelih Lifeclass oziroma odobritvijo teh nočitev po nižji ceni uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete.

Več
03. 04. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem Radovana Cerjaka, nekdanjega člana nadzornega sveta (NS) Slovenske tiskovne agencije (STA). Radovan Cerjak je kršil integriteto s tem, ko je na seji NS STA marca 2021 – kljub obvestilu predsednika NS, da so vse pogodbe z naročniki tržnih storitev označene kot poslovna...

Več
07. 03. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v okviru postopka v povezavi s sumi nepravilnosti pri službeni poti uradne delegacije Republike Slovenije v New York julija 2023 zaznala korupcijska tveganja, zato je na Vlado RS naslovila več priporočil. Zadevo je odstopila v reševanje Računskemu sodišču RS, ki je pristojno za nadzor nad smotrnostjo izvedbe službenih poti javnega...

Več
05. 02. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem nekdanje županje Občine Trbovlje Jasne Gabrič. Ugotovila je, da predstavlja ravnanje Jasne Gabrič, ko je v zasebni zadevi pooblastila in koristila storitve odvetniške družbe, ki je v istem času že opravljala storitve za Občino Trbovlje, kršitev integritete....

Več
18. 01. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem nekdanjega državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) Jureta Lebna. Ugotovila je, da ravnanje Lebna, ko je junija 2018 določenemu javnemu uslužbencu dvakrat naročil, naj vlogo družbe SHS Aviation o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva...

Več
17. 01. 2024

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti oziroma izvajanju storitev za samoplačnika takratnega predstojnika Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana) Romana Bošnjaka. Ker Komisija kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju...

Več
Več novic