Register lobistov

Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi 14. alineje drugega odstavka 76. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije vodi register lobistov. Komisija sporoča, da so zaradi tehničnih težav možna odstopanja v točnosti podatkov, prikazanih spodaj v registru. Za morebitne preverbe javnih podatkov o registriranih lobistih smo na voljo na elektronski pošti anti.korupcija@kpk-rs.si in na telefonski številki 01 400 57 10. 

Število trenutno vpisanih v registru lobistov v Republiki Sloveniji je prikazano v spodnjem okvirju in se sproti ažurira. 

Podatki o registriranih lobistih se avtomatsko prikazujejo iz obrazcev, ki smo jih prejeli.

88 lobistov je trenutno vpisanih v register lobistvov


Alibabić, Suvad

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport

 • Suvad Alibabić
 • NEVLJE 4
 • 1241 Kamnik

Alijeski, Matej

Audiovizualno in mediji · Informacijska družba · Podjetništvo · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Vseevropska omrežja · Zunanja trgovina

 • INITIO d.o.o.
 • BRNČIČEVa ulica 13
 • 1231 ljubljana črnuče
 • matej@initio.si

Andolšek, Robert

Energetika · Informacijska družba · Izobraževanje · Konkurenca · Notranji trg · Podjetništvo · Promet · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Vseevropska omrežja · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev

 • Robert Andolšek
 • AVŠIČEVA ULICA 8
 • 8000 Novo mesto

Anžič, Jože

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport

 • Jože Anžič
 • Celovška cesta 179
 • 1000 Ljubljana

Basta Trtnik, Milena

Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev


Battestin Kezele, Nataša

Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Notranji trg · Obdavčenje · Podjetništvo · Potrošniki · Vseevropska omrežja


Begovič, Tom

Audiovizualno in mediji · Energetika · Informacijska družba · Kmetijstvo · Notranji trg · Okolje · Podjetništvo · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Ribištvo in ribogojstvo · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi

 • KETER INVEST D.O.O.
 • TITOVA 2A
 • 2000 Maribor

Bocquillion, Alexandra

Energetika · Javne zadeve · Kmetijstvo · Okolje · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil


Bratušek, Peter

Informacijska družba · Podjetništvo · Raziskave in tehnologija · Razvoj


Brezavšček, Andrej

Audiovizualno in mediji · Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Konkurenca · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Varnost živil


Černuta, Uroš

Audiovizualno in mediji · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Javne zadeve · Konkurenca · Notranji trg · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Promet · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi

 • TRIGANA D.O.O.
 • TRŽAŠKA CESTA 207
 • 1000 Ljubljana

Cigler, Mihael

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport


Čirič, Miloš

Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Javne zadeve · Konkurenca · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Promet · Razvoj

 • MILOŠ ČIRIČ
 • MALEŠEVA 10
 • 1000 Ljubljana

Clemenz, Jurij

Enake možnosti · Humanitarna pomoč · Izobraževanje · Javne zadeve · Konkurenca · Kultura · Podjetništvo · Potrošniki · Razvoj · Vseevropska omrežja · Zunanji odnosi

 • JURIJ CLEMENZ
 • TOMAJ 105
 • 6221 Dutovlje

Črnjavič, Matej

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport


Dakskobler, Peter

Gospodarske zadeve · Okolje · Regionalna politika · Šport

 • Peter Dakskobler
 • BREG 1
 • 5220 Tolmin

Delić Zavrl, Franc

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport


Doljak, Tjaša

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport


Dragan, Mitja

Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Ribištvo in ribogojstvo · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev

 • Mitja Dragan
 • Puhtejeva ulica 8
 • 1000 Ljubljana

Drožina, Tomaž

Carina · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Javne zadeve · Konkurenca · Kultura · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev

 • OPD DROŽINA D. O. O.
 • TRG REPUBLIKE 3
 • 1000 LJUBLJANA

Držanič, Jasmina

Audiovizualno in mediji · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja trgovina · Širitev


Fekonja, Rihard

Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Javne zadeve · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Okolje · Podjetništvo · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika


Frelih, Igor

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport


Gačeša, Danila

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport


Giolo, Natalino

Audiovizualno in mediji · Carina · Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Okolje · Podjetništvo · Pravosodje in notranje zadeve · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport

 • AURAMARIS D.O.O.
 • Cesta Zore Perello-Godina 2
 • 6000 Koper

Gorjup, Nevena Tea

Audiovizualno in mediji · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Podjetništvo · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve

 • NEVIJA D.O.O.
 • GREGORČIČEVA ULICA 29 A
 • 2000 Maribor

Grad, Peter

Audiovizualno in mediji · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Konkurenca · Kultura · Notranji trg · Obdavčenje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Šport


Hodej, Rok

Audiovizualno in mediji · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Javne zadeve · Konkurenca · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev


Hribar, Matej

Okolje


Janković, Vesna

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport


Jovanović, Srđan

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport


Klemenčič, Andrej Matija

Javne zadeve · Notranji trg · Obdavčenje · Proračun · Splošne in institucionalne zadeve

 • Andrej Matija Klemenčič
 • Neubergerjeva ulica 21
 • 1000 Ljubljana

Kolar, Marjan

Audiovizualno in mediji · Energetika · Informacijska družba · Kmetijstvo · Notranji trg · Okolje · Podjetništvo · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Ribištvo in ribogojstvo · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi

 • KETER ORGANICA D.O.O.
 • TITOVA 2A
 • 2000 Maribor

Komac, Vito

Energetika · Gospodarske zadeve · Kmetijstvo · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo

 • Čezsoča 75
 • 5230 Bovec

Komočar, Kevin

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport


Koporčič, Darko

Energetika · Gospodarske zadeve · Konkurenca · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Promet · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Vseevropska omrežja

 • TEMACONSULT D.O.O.
 • KOPRSKA ULICA 94
 • 1000 Ljubljana

Kozina, Bogdan

Audiovizualno in mediji · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Kultura · Mladi · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanji odnosi · Šport

 • BOGDAN KOZINA
 • KNAFLJEV TRG 5
 • 1310 Ribnica

Krajnc, Barbara

Audiovizualno in mediji · Carina · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Javne zadeve · Konkurenca · Kultura · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Proračun · Raziskave in tehnologija · Varnost živil · Zaposlovanje in socialne zadeve


Krajnc, Bojan

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport


Krelj, Thomas

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport


Kresse, Katja

Audiovizualno in mediji · Gospodarske zadeve · Kmetijstvo · Okolje · Potrošniki · Raziskave in tehnologija · Varnost živil · Vseevropska omrežja


Kronovšek, Alojz

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev


Kuret, Srdan

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport

 • SRDAN KURET S.P.
 • OBRINSKA 36
 • 1000 Ljubljana

Lampe, Davorin

Enake možnosti · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Razvoj · Regionalna politika · Vseevropska omrežja · Zunanji odnosi

 • Davorin Lampe
 • Župančičeva ulica 9
 • 9252 Radenci

Lampič, Sergej

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport


Lamut, Tilen

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport


Lipstaite, Simona

Informacijska družba · Raziskave in tehnologija


Majnik, Gregor

Enake možnosti · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Izobraževanje · Obdavčenje · Podjetništvo · Regionalna politika · Zaposlovanje in socialne zadeve

 • Gregor Majnik
 • Alešovčeva 10
 • 1000 Ljubljana

Matić, Boris

Javne zadeve · Konkurenca · Podjetništvo · Proračun · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Zunanji odnosi

 • BORIS MATIĆ
 • KOMEN 52
 • 6223 Komen

Miklavčič, Valter

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Šport

 • VALTER MIKLAVČIČ S.P.
 • RAKITOVEC 37
 • 6275 Črni Kal

Mitrovič, Marko

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Širitev · Šport

 • MARKO MITROVIČ
 • PREŽIHOVA ULICA 15
 • 2000 Maribor

Muhrer-Schwaiger, Marco

Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Javne zadeve · Notranji trg · Podjetništvo · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja

 • KUNAVERJEVA ULICA 9
 • 1000 Ljubljana

Mulas, Eduardo

Energetika · Javne zadeve · Kmetijstvo · Notranji trg · Okolje · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil

 • eppa
 • place du luxembourg 2

Nacevski, Damijan

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Širitev · Šport

 • AGENCIJA ODMEV D.O.O.
 • GREGORČIČEVA 3
 • 1000 Ljubljana

Nose, Jožef

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport


Novljan, Jurij

Gospodarske zadeve · Kmetijstvo · Notranji trg · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi

 • Jurij Novljan
 • BOHINJČEVA 11
 • 1000 Ljubljana

Ogrizek, Marko

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport


Okorn, Tomaž

Carina · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Konkurenca · Notranji trg · Obdavčenje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve


Pavkovič, Uroš Nikolaj

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport


Perše, Matjaž

Audiovizualno in mediji · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport


Plevnik, Martin

Gospodarske zadeve · Javne zadeve · Konkurenca · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Razvoj · Regionalna politika · Širitev


Podboršek, Marcia Elena

Audiovizualno in mediji · Carina · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Konkurenca · Notranji trg · Obdavčenje · Podjetništvo · Pravosodje in notranje zadeve · Proračun · Vseevropska omrežja · Zunanja trgovina


Ratoša, Ivan

Energetika · Gospodarske zadeve · Kmetijstvo · Okolje · Podjetništvo · Razvoj

 • Ivan Ratoša
 • CESTA MED VINOGRADI, BERTOKI 2
 • 6000 Koper - Capodistria

Razdevšek, Bojan

Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Javne zadeve · Kmetijstvo · Notranji trg · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Promet · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev


Roblek, Martin

Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Pravosodje in notranje zadeve · Razvoj · Regionalna politika · Vseevropska omrežja · Zunanja in varnostna politika · Šport


Rudnik, Martin

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport

 • PODGORA 37/b
 • 3327 Šmartno ob Paki

Sagadinj, Samo

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport

 • SAMO SAGADINJ EOCEN D.O.O.
 • Kajuhova ulica 5
 • 2000 Maribor

Sagadinj, Ernest

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport

 • ERNEST SAGADINJ EOCEN D.O.O.
 • Kajuhova ulica 5
 • 2000 Maribor

Šegula Yildirim, Eva
 • Eva Šegula Yildirim
 • JURČKOVA CESTA 144A
 • 1000 Ljubljana

Šešok, Andraž

Audiovizualno in mediji · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport


Sivec, Stanislav

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport

 • SIPARK D.O.O.
 • NEUBERGERJEVA ULICA 11
 • 1000 Ljubljana

Snežič, Dr Klavdija

Carina · Energetika · Gospodarske zadeve · Izobraževanje · Javne zadeve · Notranji trg · Obdavčenje · Podjetništvo · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi


Snežič, Rok

Audiovizualno in mediji · Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Obdavčenje · Podjetništvo · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Regionalna politika · Zunanja trgovina · Šport


Špiljak, Jože

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport


Šporar, Primož

Enake možnosti · Humanitarna pomoč · Javne zadeve · Mladi · Podjetništvo · Pravosodje in notranje zadeve · Razvoj · Splošne in institucionalne zadeve · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Šport

 • Skupnost privatnih zavodov
 • BRITOF 469
 • 4000 Kranj

Štancer, Dejan

Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport

 • Dejan Štancer
 • ULICA STANETA SEVERJA 19
 • 2000 Maribor

Stariha, Janez

Audiovizualno in mediji · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Izobraževanje · Mladi · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Šport

 • E-MEDIA JANEZ STARIHA S.P.
 • CESTA NA PREVOJE 4A
 • 1000 Ljubljana

Stegel, Simon

Audiovizualno in mediji · Energetika · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Konkurenca · Kultura · Notranji trg · Obdavčenje · Podjetništvo · Potrošniki · Proračun · Regionalna politika


Steklasa, Andrej
 • DUNAJSKA 31
 • 1000 Ljubljana

Šunjevarić, Vladimir

Carina · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Okolje · Podjetništvo · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina

 • DEO VOLENTE POSREDOVANJE D.O.O.
 • KLANJŠKOVA ULICA 3
 • 3000 Celje

Thomson, Colin

Informacijska družba · Raziskave in tehnologija


Titan, Matjaž

Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Javne zadeve · Konkurenca · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Razvoj · Splošne in institucionalne zadeve


Tomažin Bolcar, Nina

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki


Tomažin Bolcar, Blaž

Enake možnosti · Gospodarske zadeve · Izobraževanje · Konkurenca · Obdavčenje · Pravosodje in notranje zadeve · Zaposlovanje in socialne zadeve · Šport


Videtič, Branko

Audiovizualno in mediji · Carina · Gospodarske zadeve · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Splošne in institucionalne zadeve · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev


Vidic, Matej

Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Javne zadeve · Kmetijstvo · Notranji trg · Okolje · Promet · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Zunanji odnosi · Širitev · Šport

 • Matej Vidic
 • Tomazinova ulica 13
 • 1275 Šmartno pri Litiji

Vidmar, Aleksander Katulus

Energetika · Gospodarske zadeve · Kmetijstvo · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo

 • ALEKSANDER KATULUS VIDMAR
 • STANOVSKO 5
 • 2319 Poljčane

Žnidarič, Mitja

Audiovizualno in mediji · Carina · Enake možnosti · Energetika · Gospodarske zadeve · Humanitarna pomoč · Informacijska družba · Izobraževanje · Javne zadeve · Kmetijstvo · Konkurenca · Kultura · Mladi · Notranji trg · Obdavčenje · Okolje · Podjetništvo · Potrošniki · Pravosodje in notranje zadeve · Promet · Proračun · Raziskave in tehnologija · Razvoj · Regionalna politika · Ribištvo in ribogojstvo · Splošne in institucionalne zadeve · Varnost živil · Vseevropska omrežja · Zaposlovanje in socialne zadeve · Zunanja in varnostna politika · Zunanja trgovina · Širitev · Šport