08. 07. 2024

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 28. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 11. 7. 2024, ob 10.15 uri, v...

Več
04. 07. 2024

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo,158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 - ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 27. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 4. 7. 2024, z naslednjim...

Več
24. 06. 2024

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 26. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 28. 6. 2024, ob 11. uri, v...

Več
18. 06. 2024

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 25. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 20. 6. 2024, ob 14. uri, v...

Več

Novice pred 1. 1. 2024 so dostopne na arhivski spletni strani.