Analize in poročila Komisije


Stališča do pojava korupcije v Sloveniji


Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem


Pojav korupcije med novinarji


Eurobarometer o dojemanju notranje varnosti v EU


Indeks zaznave korupcije (CPI)


Indeks nagnjenosti k dajanju podkupnin (BPI)


Eurobarometer o korupciji


Svetovni barometer korupcije


Kot zapisano na spletni strani Društva Integriteta – Transparency International Slovenija, kjer so na razpolago dodatne informacije o raziskavi, se ta osredotoča na ocenjevanje trinajstih ključnih institucij/stebrov v državi, ki prispevajo k celovitosti, transparentnosti in odgovornosti. Ti stebri so: zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti, javni sektor, delovanje policije in tožilstva, državna volilna komisija, Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, politične stranke, mediji, civilna družba in zasebni sektor.


Nacionalni sistem integritete - NIS


Raziskava o kakovosti gospodarskega in poslovnega okolja ter poslovni etiki v Republiki Sloveniji (2012)