Mesečna poročila sej senata so dostopna na spodnji povezavi.