Letna poročila odslikujejo delo Komisije na letni ravni. V njih so zbrani podatki za posamezno leto v sliki in besedi s poudarki na raznolikih področjih dela.

Letna poročila Komisija izda skupaj z Oceno stanja na področju korupcije.

Letna poročila