Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija). Komisija se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča https://www.kpk-rs.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom. Uporabo spletišča želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato ga oblikujemo tako, da je prilagojeno za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo ter uporabnikom z motnjami razumevanja.

Za izpolnjevanje zahtev glede dostopnosti so bile delno zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine in ločljivosti zaslona),

 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),

 • predvidljivo delovanje spletišča.

Omogočena je uporaba različnih ravni naslovov, slabovidnim je na voljo možnost povečanja pisave za več stopenj. Kjer je mogoče, so obrazci (vloge) izdelani v polni elektronski obliki. Obrazci, ki niso v elektronski obliki, so praviloma narejeni v formatu Adobe PDF za izpolnjevanje ali formatu Word. Besedila so napisana na način, da so čim bolj razumljiva in enostavna.


Stopnja skladnosti

Spletišče Komisije je skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih neskladnosti in izjem.


Nedostopna vsebina

Na Komisiji ves čas spremljamo dostopnost spletišča https://www.kpk-rs.si/ in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • dokumenti v formatu PDF (navodila za uporabo, smernice, sheme postopkov, stališča),

 • v celoti oblikovani spletni obrazci,

 • obrazci v formatu Word,

 • različne kompleksne tabele s podatki v dokumentih formata doc, docx, xls, xlsx in PDF.

Morebitne prilagoditve bi predstavljale nesorazmerno (časovno, finančno) breme, saj so dokumenti namenjeni ozki ciljni javnosti, nekateri od dokumentov pa vsebujejo tudi zelo veliko kompleksnih grafičnih elementov. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bodo te v čim večji meri prilagojene čim širšemu krogu uporabnikov.Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 7. oktobra 2020 na podlagi samoocene.

 • Izjava je bila pregledana 24. junija 2021.

 • Izjava je bila nazadnje pregledana 19. aprila 2023.

 • Izjava je bila pregledana v mesecu marcu 2024.

 • Izjava je bila posodobljena 18. marca 2024..


Povratne in kontaktne informacije

Vse informacije, ki so dostopne na spletišču https://www.kpk-rs.si/, lahko uporabniki dobijo na elektronskem naslovu: anti.korupcija@kpk-rs.si.

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete na navedeni elektronski naslov.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za kasnejši odgovor.

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletišča Komisije za preprečevanje korupcije za osebe s posebnimi potrebami oz. ste zaznali pomanjkljivosti pri uporabi vsebin za omenjene skupine obiskovalcev, nas lahko o tem obvestite na e-naslov anti.korupcija@kpk-rs.si.


Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij izvaja:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

01 555 58 48 gp.irsid@gov.si