Vodimo z zgledom

Začasno spremenjene uradne ure za področje premoženjskega stanja

Za področje premoženjskega stanja so od ponedeljka, 3. januarja 2022, do vključno ponedeljka, 7. februarja 2022, začasno spremenjene uradne ure: vsak delovni dan med 9. in 12. ter 13. in 15. uro. V času uradnih ur lahko v zvezi z vprašanji, povezanimi s prijavo premoženjskega stanja, pokličete na telefonsko številko 01/400-5710. Za odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana s premoženjskim stanjem, kliknite na ikono.

Zadnje novice

Kako uporabljati našo spletno stran?

Poiščite ustrezne vsebine glede na to, kdo ste.

Želite prijaviti korupcijo ali druge nepravilnosti?

Vsak posameznik ima pravico podati prijavo o ravnanju, za katerega verjame, da ima znake korupcije ali drugih kršitev, ki jih opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakaj podati prijavo: 

  • Ker tudi vi želite ukrepati.
  • Ker drugače pristojni organi ne bomo mogli ustrezno ukrepati zoper storilce.
  • Ker bomo le z doslednim razkrivanjem tovrstnih primerov lahko ocenili, kako velik problem sploh predstavljajo.
  • Ker s tem pripomorete k temu, da se korupcija ne izplača.
"Velja ničelna toleranca do kršitev za čisto vse, tako za zaposlene na najvišjih položajih oziroma funkcijah, kot tudi na nižjih ravneh. Za vsa neetična dejanja, za vse kršitve v okviru naših pristojnosti. Za vse veljajo isti standardi."
robert_sumi_KPK_intervju1-scaled
dr. Robert Šumi
predsednik Komisije za preprečevanje korupcije
Pomakni se na vrh