Načrt integritete je orodje za obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za kršitve integritete. Posamezne organizacije dokazujejo, da je lahko zelo učinkovito orodje, vendar je to odvisno tudi od tega, kako dobro smo usposobljeni za njegovo uporabo. Na tej strani najdete osnovne informacije o tem, kako načrt izdelati in izvajati ter katere prakse so se v preteklosti izkazale kot najbolj učinkovite. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Center za razvoj in preventivo. E-naslov: anti.korupcija@kpk-rs.si, telefonska številka: 01 400 57 10 

Hitre informacije

Poročilo o izvajanju načrtov integritete je treba oddati vsako leto do 5. junija

Poročilo se odda na obrazcu, ki ga skrbnik načrta integritete prevzame v elektronskem registru tveganj. 


SPLOŠNO O NAČRTU INTEGRITETE