Na teh straneh objavljamo javne razpise in javna naročila. 

Javni razpisi za NVO

Komisija za preprečevanje korupcije po sprejemu novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) novembra 2020 enkrat letno objavi javni razpis za financiranje projektov neprofitnih organizacij zasebnega sektorja s področja usposabljanja, informiranja in osveščanja ter prenosa dobrih praks javnosti in organom javnega sektorja glede uresničevanja namena ZIntPK. V nadaljevanju podajamo povezave do posameznih razpisov po letih.