Instituti Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije so številni in marsikdaj kompleksni. Da bi jih zavezancem in širši javnosti kar se da celostno, natančno in enostavno pojasnili, na Komisiji sprejemamo t. i. sistemska pojasnila, ki s številnimi praktičnimi primeri tolmačijo zakonske določbe posameznega instituta in odpravljajo prenekatere dvome oz. dileme, ki se ob njihovem izvajanju pojavljajo. V nadaljevanju tako predstavljamo sistemska pojasnila, ki smo jih sprejeli do zdaj.

Sistemska pojasnila


Tabele nezdružljivosti