Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je organizirana smiselno glede na svoje pristojnosti in naloge, ki so preventivne in nadzorno-preiskovalne narave. Komisija je zato organizirana v obliki štirih stebrov – Kabineta predsednika Komisije, Urada Komisije, Centra za razvoj in preventivo in Službe za operativo, ki se nadalje deli na Sektor za nadzor in Center za zaščito prijaviteljev.

Senat Komisije

Zaposleni

Kabinet predsednika Komisije

Rado Jože Kerč vodja kabineta predsednika Komisije rado.joze.kerc@kpk-rs.si
Katja Belec višja svetnica za upravne in sodne zadeve katja.belec@kpk-rs.si
Barbara Fürst svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje barbara.fuerst@kpk-rs.si
Iva Gruden svetnica za odnose z javnostmi iva.gruden@kpk-rs.si
Maša Jesenšek svetnica za odnose z javnostmi masa.jesensek@kpk-rs.si
Nina Wabra Jakič svetnica za odnose z javnostmi nina.wabra-jaic@kpk-rs.si
Petra Zajc strokovna sodelavka VII/1 petra.zajc@kpk-rs.si
Dijana Jevtić svetnica za odnose z javnostmi dijana.jevtic@kpk-rs.si

Urad Komisije

mag. Sonja Jelen vodja Urada Komisije sonja.jelen@kpk-rs.si
Nataša Brejc tajnica funkcionarja V-I natasa.brejc@kpk-rs.si
Maja Divjak svetovalka svetnica Komisije maja.divjak@kpk-rs.si
Manca Orehek pravna svetovalka svetnica manca.orehek@kpk-rs.si
Milena Podjed Fabjančič višja svetnica za pravna vprašanja milena.podjed-fabjancic@kpk-rs.si
Tadeja Primc finančnica VII/2-II tadeja.primc1@kpk-rs.si
Rok Rožen višji svetovalec Komisije rok.rozen@kpk-rs.si
Karin Rus receptorka karin.rus@kpk-rs.si
Ana Vidic tajnica funkcionarja V-I ana.vidic@kpk-rs.si
mag. Jagoda Vitez svetovalka svetnica Komisije jagoda.vitez@kpk-rs.si
Jasmina Džinić receptorka V jasmina.dzinic@kpk-rs.si

Služba za operativo

Katja Mihelič Sušnik vodja Službe za operativo katja.mihelic-susnik@kpk-rs.si

Služba za operativo, Sektor za nadzor

Anja Perc vodja Sektorja za nadzor anja.perc@kpk-rs.si
Mojca Beliš Potočnik višja svetovalka Komisije II mojca.belis@kpk-rs.si
Mateja Govekar Kalan višja svetovalka Komisije III mateja.govekar-kalan@kpk-rs.si
Anka Grmek svetovalka Komisije anka.grmek@kpk-rs.si
Mirjan Hren višji svetnik Komisije mirjan.hren@kpk-rs.si
Lukec Ilek višji svetovalec Komisije III lukec.ilek@kpk-rs.si
Vid Jančič višji svetovalec Komisije III vid.jancic@kpk-rs.si
Blaž Kovač svetnik Komisije blaz.kovac@kpk-rs.si
Jana Lesnik svetnica Komisije jana.lesnik@kpk-rs.si
Žarko Lipovec višji svetovalec Komisije III zarko.lipovec@kpk-rs.si
Teja Lobnikar višja svetovalka Komisije III teja.lobnikar@kpk-rs.si
Sanja Marić svetnica Komisije sanja.maric@kpk-rs.si
Betka Pajnič svetnica Komisije betka.pajnic@kpk-rs.si
Denis Rök svetnik Komisije denis.rok@kpk-rs.si
mag. Martina Vodušek svetnica Komisije martina.vodusek@kpk-rs.si
Martina Vuksanović svetovalka Komisije martina.vuksanovic@kpk-rs.si
Zala Osterc svetovalka Komisije zala.osterc@kpk-rs.si
Rok Hožič pravni svetovalec svetnik rok.hozic@kpk-rs.si

Služba za operativo, Center za zaščito prijaviteljev

Gregor Pirjevec vodja Centra za zaščito prijaviteljev gregor.pirjevec@kpk-rs.si
dr. Jure Škrbec svetnik Komisije jure.skrbec@kpk-rs.si

Center za razvoj in preventivo

mag. Vita Habjan Barborič vodja Centra za razvoj in preventivo vita.habjan@kpk-rs.si
mag. Ivijan R Rojko raziskovalec višji svetovalec Komisije ivijan.rojko@kpk-rs.si
Andrej Jurij Pirnat svetovalec Komisije andrej-jurij.pirnat@kpk-rs.si