Na Komisiji smo leta 2022 prvič objavili digitaliziran katalog obveznosti - t. i. infopaket, ki jih funkcionarjem in ostalim zavezancem nalaga Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Zavezanci za izvajanje določb ZIntPK so bodisi posamezne osebe bodisi subjekti javnega sektorja. Povečini se določbe ZIntPK nanašajo na delovanje javnega sektorja – pri uradnih osebah gre predvsem za različne skupine oseb, ki so zaposlene oziroma opravljajo funkcijo v javnih institucijah oziroma institucijah z javnimi pooblastili. Nekaj določb pa je takih, ki regulirajo tudi področje zasebnega sektorja oziroma stik med zasebnim in javnim sektorjem (npr. določbe o lobiranju).

Obveznosti po ZIntPK za posamezne zavezance so na tej spletni povezavi.