V skladu z drugim odstavkom 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije redno objavljamo sklice sej senata in njihove zapisnike. Dodatno v skladu z načelom transparentnosti delovanja objavljamo tudi mesečna poročila sej senata. 


Starejša poročila s sej senata (do 2024) si lahko ogledate na arhivski spletni strani na tej povezavi.