Na Komisiji proaktivno transparentno objavljamo podatke o svojem delovanju, namenjene splošni javnosti, medijem, stroki in različnim nadzornim organom.

Transparentnost delovanja države in lokalnih skupnosti namreč povečuje odgovornost nosilcev javnih funkcij za sprejete odločitve in smotrno ter učinkovito porabo javnih sredstev. Javna dostopnost informacij omogoča bolj argumentirano razpravo o zadevah javnega pomena, zmanjšuje tveganja za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, predvsem pa omejuje sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientelizem.

Vpisani so podatki za leto 2024. Podatke osvežujemo mesečno.