Glede na ZZPri morajo zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo in organi za zunanjo prijavo Komisiji sporočiti podatke o vseh prijavah, ki so jih prejeli na podlagi določb ZZPri, zakonski rok za poročanje pa je 1. marec tekočega leta za podatke iz preteklega leta. Poročanje je obvezno tudi, če zavezanci in organi za zunanjo prijavo v tekočem letu niso prejeli prijav po ZZPri. Podatke o prijavah potrebujemo za pripravo skupnega letnega poročila in poročanje skupnih podatkov na podlagi zahteve Evropske komisije. V izogib nevšečnostim opozarjamo, da je kršitev dolžnosti poročanja podatkov Komisiji v zakonsko določenem roku prekršek, za katerega so predpisane globe.