Na Komisiji z različnimi javnostmi komuniciramo odprto, dostopno in ažurno. Na vaš klic / kontakt se odzovemo praviloma še isti dan in iz svojih podatkovnih baz v najkrajšem možnem času posredujemo informacije, ki jih potrebujete pri svojem delu.

Pri posredovanju informacij medijem in s tem javnostim se soočamo z zakonskimi in procesnimi omejitvami, ki omejujejo obseg informacij. Tako ne smemo razkrivati identitete oseb, ki so v posamezni zadevi podale prijavo (prijaviteljev), in praviloma ne smemo komentirati zadev v predkazenskem postopku na način, da razkrijemo kakršnekoli vsebinske informacije o primeru, saj bi s tem lahko ogrozili učinkovitost kazenskega postopka. Prav tako ne podajamo vsebinskih informacij o obravnavanih zadevah, dokler so še v postopku obravnave, saj bi s tem lahko ogrozili učinkovitost svojih postopkov.

Javnost svojega dela zagotavljamo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, Poslovnikom Komisije za preprečevanje korupcije, Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Kontakti

Odnosi z javnostmi

Maša Jesenšek +386 1 400 5715, +386 70 745 635 pr.korupcija@kpk-rs.si
Iva Gruden +386 1 400 5547, +386 40 252 405 pr.korupcija@kpk-rs.si
Nina Wabra Jakič +386 1 400 5711, +386 30 720 226 pr.korupcija@kpk-rs.si

Varstvo osebnih podatkov

Milena Podjed Fabjančič +386 1 400 57 10 anti.korupcija@kpk-rs.si

19. 04. 2024

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in vodja Centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji Gregor Pirjevec sta se udeležila konference Mreže evropskih organov za integriteto in zaščito prijaviteljev (NEIWA), ki se je včeraj in danes odvijala v Valenciji.

Več
18. 04. 2024

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 18. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 23. 4. 2024, ob 9.30 uri, v...

Več
12. 04. 2024

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 17. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 16. 4. 2024, ob 8.30 uri, v...

Več
12. 04. 2024

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi se je danes sešel z novo ministrico za pravosodje Andrejo Katič.

Več
10. 04. 2024

Do začetka marca letos so morali zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo, organi za zunanjo prijavo in Vrhovno sodišče Republike Slovenije Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) prvič poročati podatke v zvezi s prijavami po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), na podlagi česar smo morali na Komisiji do 1. aprila letos prvič oblikovati tudi skupno letno poročilo za...

Več
Več novic