Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: april 2008

Načelno mnenje številka 127

Ravnanje uradnih oseb, ministra in članov komisije za ugotovitev kompetenc za zasedbo posameznih formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski, ki so pri nekaterih pripadnikih stalne sestave Slovenske vojske na podlagi predpisanih kriterijev in postopka ugotovili izpolnjevanje posebnih vojaških kompetenc za zasedbo formacijskih dolžnosti, kakršne so dosegljive tudi mimo nacionalnih izobraževalnih sistemov, ne ustreza definiciji korupcije v[…]

Načelno mnenje številka 126

Ravnanje župana občine, ki je kot zastopnik občine na podlagi sklepa občinskega sveta sklenil s športnim društvom v stečaju kot prodajalcem pogodbo o nakupu prizidka športnega objekta, na katerem je imel prodajalec po sklepu občinskega sveta priznano etažno lastninsko pravico, ki pa ni bila vknjižena v zemljiško knjigo, ne ustreza definiciji korupcije po 3. alinei[…]

Načelno mnenje številka 125

Ravnanja odgovornih oseb družbe-investitorja, ki nakažejo finančna sredstva oz. avans družbi-izvajalcu investicije v višini, ki znatno presega pogodbeno dogovorjeno vrednost, pri čemer se niti po dveh letih ne začno izvajati investicijska dela, z avansom nakazana finančna sredstva niso ustrezno zavarovana, odgovorne osebe obeh družb pa se med seboj poznajo kot solastniki tretje družbe, ustreza definiciji[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar