Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: februar 2011

Posvet o skupnih vrednotah in etiki v javnem prostoru: Na integriteti utemeljena odgovornost za skupne vrednote

Komisija za preprečevanje korupcije je letos tretje leto zaporedoma organizirala javno razpravo o skupnih vrednotah in etiki v javnem prostoru. Tradicionalni dogodek, namenjen premisleku širše javnosti k razpravi o skupnih vrednotah, je potekal v dvorani Državnega sveta. Letos je bil posvečen počastitvi 20. obletnice samostojnosti Republike Slovenije ter mednarodnemu dnevu boja proti korupciji oz. Konvenciji[…]

Stališče v zvezi z uporabo 35. člena ZIntPK glede omejitev poslovanja naročnikov z društvi

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ul.l. RS, št. 45/2010, dalje ZIntPK) na seji dne 3. 2. 2011 sprejela Stališče v zvezi z uporabo 35. člena ZIntPK glede omejitev poslovanja naročnikov z društvi.

Pojasnilo številka 140

Ne gre za lobiranje v smislu 14. točke 4. člena ZIntPK, kadar organi javnih oblasti pri oblikovanju in pripravljanju predpisov ali drugih splošnih aktov, politik in ukrepov, te predstavljajo širši javnosti ali ciljnim skupinam s pozivom k sodelovanju ali kadar to dolžnost organom ali javnosti nalagajo posebni predpisi. Pomen besede “nejaven” iz definicije lobiranja se[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar