Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: januar 2013

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi dr. Martine Cvelbar, nekdanje direktorice JAZMP, ter dr. Vesne Koblar, nekdanje namestnice direktorice JAZMP, in odgovora obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma kršitve predpisov o nasprotju interesov javne uslužbenke Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, doc. dr. Marije Prezelj, spec. med. biokem., svetnice

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja Antona Kampuša, župana Občine Gornja Radgona, in Feliksa Petka, nekdanjega predsednika in člana nadzornega sveta podjetja Komunala Radgona d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

KPK: Upravljanje javnih zadev: med vladavino prava in politično diskrecijo

Komisija za preprečevanje korupcije je v sredini januarja v svojih prostorih izvedela okroglo mizo pod naslovom Upravljanje javnih zadev: med vladavino prava in politično diskrecijo. Konkretni primeri namreč opozarjajo, da so nekatere odločitve o imenovanjih na državni in lokalni ravni očitno sprejete v nasprotju z zakonom ter javnim interesom. Ker gre za zapletena vprašanja upravljanja javnih zadev[…]

Odziv KPK na pismo SDS tuji javnosti

Komisija za preprečevanje korupcije je bila seznanjena s pismom, ki so ga glede zadnjih dogodkov tujim in mednarodnim organizacijam ter posameznikom posredovali iz Slovenske demokratske stranke. Gre za novega v nizu diskreditacij institucije pravne države, ki je bila ustanovljena in deluje na podlagi zakona in mednarodnih konvencij ter ima nadzorne pristojnosti do najvišjih funkcionarjev v[…]

Odziv KPK na očitke predstavnikov Zbora za republiko na kršitve zakona

Komisija za preprečevanje korupcije zavrača očitke o tem, da je v postopku nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarjev/predsednikov parlamentarnih strank kršila Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) na način, ki ji ga očitajo predstavniki Zbora za republiko. Komisija po zakonu vodi različne postopke (sum korupcije, sum nasprotja interesov, nadzor lobiranja, nadzor nad premoženjskim stanjem …)[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar