Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Year: 2014

Dogodki KPK ob 9. decembru – mednarodnem dnevu boja proti korupciji

Zaključna prireditev pilotnega projekta Komisije za preprečevanje korupcije z Vrtcem Žalec je prva v sklopu preventivnih aktivnosti komisije ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji, ki ga vsako leto obeležujemo 9. decembra. Sklop dogodkov je nadaljevanje preventivne akcije imenovane ‘Teden boja proti korupciji’, s katero je komisija začela letos oktobra.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja pri vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v občini Videm

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar