Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: marec 2015

Odziv KPK na nekatere navedbe v medijih v zvezi z objavo podatkov v aplikaciji Supervizor (dopolnjeno)

Ljubljana, 10. marca 2015 – Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja prizadevanja, da bi se situacija glede avtorskih in podjemnih pogodb razčistila. Transparentnost delovanja države in lokalnih skupnosti povečuje odgovornost nosilcev javnih funkcij za sprejete odločitve in smotrno ter učinkovito porabo javnih sredstev. Javna dostopnost informacij omogoča bolj argumentirano razpravo o zadevah javnega pomena, zmanjšuje tveganja[…]

Posodobitev aplikacije Supervizor: Milijarda evrov za avtorske in podjemne pogodbe

Ljubljana, 5. marec 2015 – Subjekti javnega sektorja so fizičnim osebam v 11 letih prek avtorskih in podjemnih pogodb izplačali približno milijardo evrov (1.027.545.755,66 evrov). Gre za neto znesek. Komisija je to ugotovila v okviru priprave podatkov, ki jih je prejela od Uprave RS za javna plačila, za objavo transakcij med javnim sektorjem in fizičnimi[…]

Odziv na poročilo Računskega sodišča v zadevi DUTB

Ljubljana, 4. marca 2015 – Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja izdajo poročila Računskega sodišča v primeru DUTB. Ugotovitve Računskega sodišča potrjujejo, da so se tveganja v DUTB, na katera je v dokumentu »Ocena korupcijskih tveganj pri uveljavitvi ZUKSB – ugotovitve in priporočila« (že dne 20. 8. 2013 in kasneje v končnem poročilu z dne 6.[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar