Day: 25. 03. 2020

Sklic 2. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 2. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 26. 3. 2020, z naslednjim dnevnim redom 1. Potrditev Zapisnika 11. seje senata[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar