Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: januar 2021

Zadnji dan za oddajo obrazca za prijavo premoženjskega stanja za nove zavezance je 17. 1. 2021

Izteka se rok, do katerega morajo novi zavezanci, določeni v noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), prijaviti premoženjsko stanje. 26. člen ZIntPK-C širi nabor zavezancev, določenih v prvem odstavku 41. člena ZIntPK na člane državnega sveta ter člane organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost[…]

Sporočilo v povezavi z Ugotovitvami o konkretnem primeru glede ravnanj Aleksandre Pivec

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) posreduje odziv v povezavi z objavo Aleksandre Pivec na njeni Facebook strani ter vprašanji novinarjev, ki se nanašajo na navedbe v tej objavi. Komisija zaradi sprememb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki so začele veljati 17. 11. 2020 in ki so spremenile pogoje za javno objavo ugotovitev Komisije,[…]

Zapisniki sej senata Komisije za leto 2021

Zapisnik 1. seje senata, 7. 1. 2021Zapisnik 2. seje senata, 14. 1. 2021Zapisnik 3. seje senata,  21.1.2021Zapisnik 4. seje senata, 28. 1. 2021Zapisnik 5. seje senata, 4. 2. 2021Zapisnik 6. seje senata, 11. 2. 2021Zapisnik 7. seje senata, 18. 2. 2021 Zapisnik 8. seje senata, 24. 2. 2021Zapisnik 9. seje senata, 5. 3. 2021Zapisnik 10. seje senata, 9.[…]

Usposabljanje za vodje v javni upravi

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je danes v organizaciji Upravne akademije izvedel usposabljanje za najvišje vodstvene kadre v javni upravi. Usposabljanje na temo sodobnega vodenja – s poudarkom na pomenu integritete in etike vodje – je bilo izvedeno po spletu, na njem pa je sodelovalo 21 slušateljev. Na Komisiji v okvir preventivne[…]

Sklic 2. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 2. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 14. 1. 2021, ob 8.30 uri, v prostorih[…]

Zapisniki sej senata Komisije za leto 2020

Zapisniki sej senata Komisije v sestavi dr. Robert Šumi (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika) od 1. 4. 2020 dalje: Redne seje: Zapisnik seje senata 1 Zapisnik seje senata 2 Zapisnik seje senata 3 Zapisnik seje senata 4 Zapisnik seje senata 5 Zapisnik seje senata 6 Zapisnik seje senata 7[…]

Občinski svetnik Občine Ravne na Koroškem se je znašel v nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek ugotavljanja nasprotja interesov v primeru glasovanja občinskega svetnika Občine Ravne na Koroškem Milana Škafarja. Ker je bila javnost o postopku pred Komisijo že seznanjena, Komisija obvešča, da je ugotovila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede nasprotja interesov. Postopek je Komisija zaključila z ugotovitvami o[…]

Sklic 1. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 1. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 7. 1. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar