Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: marec 2022

Objava javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta NADZORNIK SVETNIK (m/ž) v Službi za nadzor za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 33021, šifra po ZSPJS 017326)

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 14. 3. 2022, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta NADZORNIK SVETNIK (m/ž) v Službi za nadzor za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 33021, šifra po ZSPJS 017326). Rok za prijave kandidatov je 8 dni od dneva objave in traja do vključno 22. 3.[…]

Obvestilo o razveljavitvi javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Višji svetovalec Komisije« (šifra DM 22052, šifra DM po ZSPJS C017320), v Uradu Komisije za preprečevanje korupcije

Danes, dne 14. 3. 2022, objavljamo Obvestilo o razveljavitvi javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Višji svetovalec Komisije« (šifra DM 22052, šifra DM po ZSPJS C017320), v Uradu Komisije za preprečevanje korupcije , ki je bil dne 17. 12 2021 objavljen na portalu www.mojedelo.com, spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in spletni strani[…]

Kršitev integritete župana Občine Radenci Romana Leljaka

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem župana Občine Radenci Romana Leljaka. Ugotovila je, da je župan s svojim ravnanjem pri izvajanju nedovoljenega poskusa vplivanja na zakonito zastopnico gospodarske družbe, da umakne svoje prijave na razpise Občine Radenci, kršil integriteto. Ugotovitve so pravnomočne. Komisija je leta 2020 prejela[…]

Odločitev glede neudeležbe na razgovoru pred Komisijo: Matej Oražem

Komisija je zoper kršitelja Mateja Oražma vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve šestega odstavka 15.a člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po 1. alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 25. 2. 2022.  V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Matej Oražem[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Ingrid Mahnič

Komisija je zoper kršiteljico Ingrid Mahnič vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 2. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Ingrid Mahnič[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Daniel Cukjati

Komisija je zoper kršitelja Daniela Cukjatija vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po 3. alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Daniel Cukjati[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Marko Virag

Komisija je zoper kršitelja Marka Viraga vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Marko[…]

Sporočilo za javnost po delovnem srečanju predstojnikov neodvisnih institucij

Predstojniki Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega sodišča in Varuha človekovih pravic smo se 9. marca 2022 sestali na delovnem srečanju, na katerem smo izpostavili problematiko zagotavljanja pogojev za delovanje neodvisnih institucij.  Kljub naši skupni izjavi, ki smo jo medijem posredovali 11. junija 2021 ter s katero smo pozvali k ustrezni komunikaciji in spoštovanju ter[…]

K obdarovanju je treba pristopiti s tehtnim premislekom

S koncem tega meseca se zavezancem izteče rok za posredovanje seznama daril Komisiji. Hkrati je z volitvami in približevanjem zaključka izobraževalnega obdobja pred nami čas, ko bo priložnosti za najrazličnejša obdarovanja veliko. Z višjo svetovalko za preventivo pri Komisiji Jano Lesnik smo se pogovarjali, kakšna pravila in omejitve, povezane z obdarovanjem, veljajo za zavezance po[…]

Posodobljeno Sistemsko pojasnilo o lobiranju

Na 10. seji dne 3. 3. 2022 je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) sprejela nekoliko posodobljeno Sistemsko pojasnilo o lobiranju. Komisija v njem dodatno pojasnjuje izjemo lobiranja, ki je opredeljena v 56.a členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), pri čemer predvsem izpostavlja, da je kot izjemo mogoče opredeliti zgolj posamezno delovanje interesnih organizacij,[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar