Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 06. 10. 2022

Novo Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom celostne predstavitve instituta prepovedi in omejitev sprejemanja daril v javnem sektorju ter tolmačenja posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki ta institut urejata, pripravila novo sistemsko pojasnilo. Slednje služi kot pomoč zavezancem[…]

Poročilo o delu Komisije za september 2022

V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za september 2022. Senat Komisije je na treh rednih sejah in eni dopisni obravnaval 13 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja določene občine, novo Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar