Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 01. 02. 2023

Novo Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij jasno opredeljuje obveznosti funkcionarjev po ZIntPK

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom celostne predstavitve instituta nezdružljivosti funkcij ter učinkovitega tolmačenja posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki ga urejajo, pripravila novo sistemsko pojasnilo. Slednje služi kot pomoč funkcionarjem pri boljšem razumevanju zakonskih določb in obveznosti, ki iz njih izhajajo. Komisija tako pričakuje, da bo novo sistemsko[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar