Author : akampus

Sklic 7. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 7. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 6. 2.[…]

Sklic 6. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 2. 2023, ob 11.00[…]

Komisija je zaključila postopek obravnave sumov kršitev ZIntPK glede Aleša Šabedra

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov Aleša Šabedra pri opravljanju nalog na različnih položajih na Ministrstvu za zdravje in v javnih zdravstvenih zavodih. Del prijave je odstopila Inšpektoratu za javni sektor Ministrstva za javno upravo, ki je pristojen za nadzor nad morebitnimi sumi kršitev nasprotja interesov in[…]

Novo Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij jasno opredeljuje obveznosti funkcionarjev po ZIntPK

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom celostne predstavitve instituta nezdružljivosti funkcij ter učinkovitega tolmačenja posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki ga urejajo, pripravila novo sistemsko pojasnilo. Slednje služi kot pomoč funkcionarjem pri boljšem razumevanju zakonskih določb in obveznosti, ki iz njih izhajajo. Komisija tako pričakuje, da bo novo sistemsko[…]

Indeks zaznave korupcije 2022 dodatno nakazuje, da je čas za spremembo

Rekordno nizka ocena Slovenije v Indeksu zaznave korupcije (CPI 2022), ki ga je danes objavila nevladna organizacija Transparency International, daje dodatno težo prizadevanjem Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija): čas je za spremembo, preiti moramo od besed k dejanjem. »Z rezultatom, pa čeprav gre zgolj za percepcijo in ne dejansko stanje, ponovno ne moremo biti zadovoljni.[…]

Komisija je zaključila postopek v povezavi z NIJZ in družbo NSM, d.o.o.

Komisija je junija 2022 na podlagi prijave uvedla postopek predhodnega preizkusa v povezavi z očitki o domnevnih nepravilnostih pri pravnem poslu med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in družbo NSM, d.o.o., oziroma natančneje z očitki o sumu nasprotja interesov med Milanom Krekom, direktorjem NIJZ, in Dejanom Steinbuchom, družbenikom družbe NSM, d.o.o. V določenem delu[…]

Komisija ni potrdila sumov nasprotja interesov zoper direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov zoper direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (ZD Ljubljana) Antonijo Poplas Susič. Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je postopek v zadevi ustavila, je pa prijavo odstopila Svetu ZD Ljubljana. Komisija je predhodni preizkus[…]

Bliža se rok za poročanje registriranih lobistov in interesnih organizacij o lobističnih stikih

Konec januarja se izteče rok za poročanje registriranih lobistov o svojih aktivnostih za leto 2022. Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora namreč v skladu s prvim odstavkom 63. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK) Komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.[…]

Nov Dogovor o medsebojnem sodelovanju med Komisijo in FURS

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in v. d. generalnega direktorja Finančne uprave RS (FURS) Peter Grum sta v začetku decembra podpisala nov Dogovor o medsebojnem sodelovanju (Dogovor), kot sta napovedala že v novembru. Gre za Dogovor, na podlagi katerega se organa zavezujeta k še tesnejšemu sodelovanju na področju medsebojnega usposabljanja, izmenjave[…]

Usposabljanje o darilih in nasprotju interesov za zaposlene na Upravni enoti Ljubljana

Sodelavca na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) nadzornica višja svetovalka v Službi za nadzor Sanja Marić in pravni svetovalec svetnik v Službi za preventivo Blaž Kovač sta danes predstavila pomen spoštovanja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) za približno 110 slušateljev na Upravni enoti Ljubljana. Sanja Marić med predavanjem Sanja Marić je udeležencem[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar