Avtor: akampus

Ustvarjalni natečaj za srednje šole »Pisma poslancem«

V okviru aktivnosti znotraj projekta Integriteta: skupni cilj generacij Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ) vabita k udeležbi na ustvarjalnem natečaju za srednje šole »Pisma poslancem«, katerega cilj je spodbuditi dijake in dijakinje k razmišljanju o družbi, družbenih vrednotah in dogajanju okoli njih. Natečaj, katerega namen je krepiti sposobnost razumevanja[…]

Predstavnika Komisije predavala o etičnem vodenju ter o lobiranju in darilih

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v okviru svojih preventivnih dejavnosti izvedla dve usposabljanji. V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve je pomočnica vodje Službe za preventivo Barbara Fürst pripravila usposabljanje na temo lobiranja in daril za kandidate za vodje diplomatskih predstavništev, predsednik Komisije dr. Robert Šumi pa v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve[…]

Poziv Komisije novoizvoljenim funkcionarjem (poslancem) k spoštovanju določb o nezdružljivosti funkcij

Ob skorajšnji ustanovni seji novega državnega zbora v petek, 13. maja 2022, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) zaradi preteklih zaznanih slabih praks pri upoštevanju določb o nezdružljivosti funkcij novoizvoljene poslance poziva k spoštovanju določb ustreznih zakonov. Za lažje sledenje obveznostim po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) Komisija objavlja tudi prenovljen Katalog obveznosti funkcionarjev[…]

Odločitev glede izjave o lastniški strukturi: Janez Magyar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Lendava Janeza Magyar vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve šestega odstavka 14. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretjem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 9. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Odločitev o omejitvah poslovanja: Jože Kužnik

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Polzela Jožeta Kužnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po enajstem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 28. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Odločitev o omejitvah poslovanja: Matej Slapar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Kamnik Mateja Slaparja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po dvanajstem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 1. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Pomakni se na vrh