Author : akampus

Vodji služb na Komisiji danes predavali izvajalcem ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost

Vodji služb na Komisiji Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor, in mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo, sta danes predavali na seminarju Zaznavanje korupcije, nasprotij interesov in goljufij pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je organiziral Urad RS za okrevanje in odpornost. Seminar je bil namenjen predstavnikom nosilnih organov[…]

Uslužbenke Komisije danes o institutih ZIntPK na dveh usposabljanjih

Sodelavke Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so danes izvedle dve usposabljanji na daljavo: vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič in Sanja Marić, nadzornica višja svetovalka v Službi za nadzor, sta znanje predali na Univerzi na Primorskem, vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik pa je predavala na 2. konferenci javnega sektorja v[…]

Komisija zaključila postopek v zvezi z nepravilnostmi pri podeljevanju koncesij za izvajanje študijskih programov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede nepravilnosti pri podeljevanju koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje, ki se je nanašala na ravnanje 14. Vlade RS. Komisija kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni potrdila, zato je postopek v zadevi ustavila in prijavo odstopila v[…]

Komisija zaključila postopek v zvezi z očitki pri zaposlovanju v Kabinetu ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo anonimne prijave glede očitkov o zaposlitvi Maje Tašner Vatovec v Kabinetu ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM). Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je postopek v zadevi ustavila. Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi[…]

Zaključen postopek v zvezi z revizijo Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov oziroma elementov korupcije v primeru revizije Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Sporazum o medsebojnem sodelovanju). Komisija je ugotovila, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja,[…]

Sklic 30. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 30. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 11. 8. 2022, ob 10.00[…]

Poročilo o delu Komisije za julij 2022

V juliju 2022 je senat Komisije na dveh rednih sejah obravnaval 15 zadev, od katerih jih v poročilu izpostavljamo pet. Hkrati javnost obveščamo še o eni zadevi, o kateri je bila ta že seznanjena. V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za julij 2022. V tokratnem poročilu izpostavljamo naslednje zadeve: seznanitev[…]

Sklic 29. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 5. 8. 2022, ob 10.00[…]

Posodobljeni sistemski pojasnili o razkritju lastniške strukture pred sklenitvijo posla z javnim sektorjem in o protikorupcijski klavzuli

Komisija za preprečevanje korupcije je na 28. seji 20. julija 2022 sprejela dve posodobljeni sistemski pojasnili: Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja, in Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli. Pojasnili nadomeščata prejšnji pojasnili, izdani v letu 2012. Posodobitve obeh pojasnil so vezane na spremembe zakonodaje, na[…]

Ugotovitve Komisije glede nasprotja interesov pri Andreju Mešiču

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem mestnega svetnika in člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestne občine Murska Sobota (KMVVI) Andreja Mešiča. Ugotovila je, da se je obravnavana oseba s tem, ko je glasovala sama zase, znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, in[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar