Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mesečna poročila

Poročilo o delu Komisije za avgust 2023

Senat Komisije je avgusta 2023 na 1 redni in 1 dopisni seji obravnaval 7 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitev integritete uradne osebe določene občine, sum kršitev integritete uradne osebe določene javne agencije in Poročilo o delu registriranih lobistov in zapisov lobirancev ob stikih z lobisti za leto 2022. Ob tem v poročilu[…]

Poročilo o delu Komisije za julij 2023

Senat Komisije je julija 2023 na eni redni in dveh dopisnih sejah obravnaval 13 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitev določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov v določenem javnem zavodu in Analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva. Ob tem v poročilu navajamo še zaključena postopka, o katerih je bila javnost že seznanjena,[…]

Poročilo o delu Komisije za junij 2023

Senat Komisije je junija 2023 na treh rednih in dveh dopisnih sejah obravnaval 19 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju, sum kršitve določb o nasprotju interesov uradne osebe javnega zavoda in sum kršitve integritete uradne osebe določenega ministrstva. Ob tem v[…]

Poročilo o delu Komisije za maj 2023

Senat Komisije je maja 2023 na dveh rednih in dveh dopisnih sejah obravnaval 22 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sprejem Letnega poročila in Ocene stanja Komisije za leto 2022, dve kršitvi določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določenih občinah in sum kršitev nasprotja interesov na določeni osnovni šoli. Ob tem v poročilu navajamo[…]

Poročilo o delu Komisije za april 2023

Senat Komisije je aprila 2023 na treh rednih sejah obravnaval 19 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini in kršitev določb o nasprotju interesov določenega funkcionarja. Ob tem v poročilu navajamo še zaključen postopek zoper Smiljana Mekicarja, o katerem je bila javnost že seznanjena. Celotno mesečno[…]

Poročilo o delu Komisije za marec 2023

Senat Komisije je marca 2023 na dveh rednih sejah obravnaval 16 zadev in opravil razgovor z 1 vabljeno osebo. Od obravnavanih zadev v poročilu izpostavljamo: sum kršitev določb ZIntPK ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana, sum kršitve določb o nasprotju interesov člana Sveta Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica in sum kršitev določb ZIntPK v[…]

Poročilo o delu Komisije za februar 2023

Senat Komisije je februarja 2023 na štirih rednih sejah in eni dopisni obravnaval 30 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitev integritete uradnih oseb glede odpoklica predsednika uprave družbe Elektro Ljubljana, d. d., sum kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini, sum kršitev ZIntPK pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov[…]

Poročilo o delu Komisije za januar 2023

Senat Komisije je januarja 2023 na treh rednih sejah in eni dopisni obravnaval 22 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitve določb o nasprotju interesov na MJU, sum kršitve določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določenega zavoda, sum kršitve določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov v določeni občini in Sistemsko pojasnilo o[…]

Poročilo o delu Komisije za december 2022

Senat Komisije je decembra 2022 na dveh rednih in eni dopisni seji obravnaval 21 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum nepravilnosti pri izvedbi »COVID-19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«, sum kršitev določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določene gimnazije, sum kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini,[…]

Poročilo o delu Komisije za november 2022

Senat Komisije je novembra 2022 na štirih rednih in dveh dopisnih sejah obravnaval 12 zadev in opravil razgovore z 10 osebami. Od obravnavanih zadev v poročilu izpostavljamo: Sum kršitev integritete uradnih oseb Občine Pesnica Sum kršitev integritete uradnih oseb družbe ELES, d. o. o. Pobuda za ponovno oceno primernosti člana nadzornega sveta SID Banke Sum[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar