Mesečna poročila

Poročilo o delu Komisije za februar 2023

Senat Komisije je februarja 2023 na štirih rednih sejah in eni dopisni obravnaval 30 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitev integritete uradnih oseb glede odpoklica predsednika uprave družbe Elektro Ljubljana, d. d., sum kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini, sum kršitev ZIntPK pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov[…]

Poročilo o delu Komisije za december 2022

Senat Komisije je decembra 2022 na dveh rednih in eni dopisni seji obravnaval 21 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum nepravilnosti pri izvedbi »COVID-19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«, sum kršitev določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določene gimnazije, sum kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini,[…]

Poročilo o delu Komisije za november 2022

Senat Komisije je novembra 2022 na štirih rednih in dveh dopisnih sejah obravnaval 12 zadev in opravil razgovore z 10 osebami. Od obravnavanih zadev v poročilu izpostavljamo: Sum kršitev integritete uradnih oseb Občine Pesnica Sum kršitev integritete uradnih oseb družbe ELES, d. o. o. Pobuda za ponovno oceno primernosti člana nadzornega sveta SID Banke Sum[…]

Poročilo o delu Komisije za oktober 2022

Senat Komisije je oktobra 2022 na dveh rednih sejah in dveh dopisnih obravnaval 26 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: Seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti funkcionarke v Kabinetu predsednika vlade Kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvi poslovanja dveh občin Analiza zaposlovanj v času menjav vlad izpostavila številna potencialna korupcijska tveganja Poročilo ocene integritete v povezavi[…]

Poročilo o delu Komisije za september 2022

V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za september 2022. Senat Komisije je na treh rednih sejah in eni dopisni obravnaval 13 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja določene občine, novo Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem[…]

Poročilo o delu Komisije za avgust 2022

V avgustu 2022 je senat Komisije na štirih rednih sejah obravnaval 19 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo dve. Hkrati javnost obveščamo še o treh zadevah, o katerih je bila ta že seznanjena. V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za avgust 2022. V tokratnem poročilu izpostavljamo naslednje zadeve: kršitev določb omejitev poslovanja[…]

Poročilo o delu Komisije za julij 2022

V juliju 2022 je senat Komisije na dveh rednih sejah obravnaval 15 zadev, od katerih jih v poročilu izpostavljamo pet. Hkrati javnost obveščamo še o eni zadevi, o kateri je bila ta že seznanjena. V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za julij 2022. V tokratnem poročilu izpostavljamo naslednje zadeve: seznanitev[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar