Usposabljanja

Usposabljanje za zaposlene na UJP o institutih ZIntPK

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla še tretje usposabljanje za zaposlene na Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Predstavnici Komisije sta predstavili vsebine s področja integritete in preprečevanja korupcije, na katere morajo biti javni uslužbenci pozorni pri opravljanju svojega dela. Usposabljanja se je na daljavo udeležilo 36 slušateljev. Svetnica za preventivo na[…]

Usposabljanje pravosodnih policistov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla usposabljanje pravosodnih policistov z naslovom Integriteta javnega uslužbenca. Pričakovano ravnanje javnih uslužbencev je določeno v zakonih, podzakonskimi aktih in etičnih kodeksih. Zaradi obsežnosti normativnih okvirjev je pomočnik vodje Službe za nadzor na Komisiji Albert Nabernik v okviru kratkega usposabljanja izpostavil zgolj temeljne zapovedi in prepovedi oziroma temeljna[…]

O etiki vodenja za ravnatelje in institutih ZIntPK za ministrstvo

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi se je danes udeležil XXX. Strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva. Zaposlena na Komisiji pa je o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spregovorila slušateljem Ministrstva za okolje in prostor. Dr. Robert Šumi je 328 ravnateljem osnovnih šol, glasbenih šol in osnovnih šol s[…]

Predsednik Komisije izvedel usposabljanje za vodje sodišč in tožilstev

V okviru strokovnega usposabljanja za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev, ki je danes po spletu potekalo v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje, je danes predaval tudi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi. Predsednik Komisije je slušateljem (strokovnega usposabljanja se je udeležilo 31 vodij sodišč[…]

Usposabljanje za Informacijskega pooblaščenca in Zagovornika načela enakosti

Vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje za zaposlene na Informacijskem pooblaščencu in Zagovorniku načela enakosti o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so pomembni pri njihovem delu. Slušateljem obeh neodvisnih državnih organov (usposabljanje na daljavo jih je poslušalo več kot 50) je vodja službe za nadzor na Komisiji[…]

Usposabljanje za zaposlene na Upravi za javna plačila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla novo usposabljanje na daljavo za zaposlene na Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Predstavnici Komisije sta predstavili vsebine s področja integritete in preprečevanja korupcije, na katere morajo biti javni uslužbenci pozorni pri opravljanju svojega dela. Približno 40 slušateljem, zaposlenih na UJP, je mag. Sonja Jelen, svetnica[…]

Predstavnika Komisije sodelovala na usposabljanju za Policijo

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta danes sodelovala na usposabljanju na temo korupcijskih dejanj, korupcijskih tveganj in podkupovanja, ki ga je v Gotenici za kriminaliste organizirala Generalna policijska uprava. V okviru dvodnevnega usposabljanja »Odkrivanje in preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj – Korupcijska tveganja pri javnem naročanju in podkupovanje tujih javnih uslužbencev« sta predavala tudi predstavnika[…]

Usposabljanje za vodilne kadre v javni upravi

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je danes za Upravno akademijo izvedel usposabljanje za najvišje vodstvene kadre v javni upravi. Usposabljanje na temo sodobnega vodenja – s poudarkom na pomenu integritete in vodenju z zgledom – je bilo izvedeno po spletu, na njem pa je sodelovalo 19 vodij iz različnih organizacij javne uprave.[…]

Komisija danes izvedla dve usposabljanji

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta danes za skupno 40 slušateljev izvedla dve usposabljanji na daljavo, ki jih Komisija organizira z namenom osveščanja in preventive ter krepitve pravne države, integritete in transparentnosti delovanja družbe. Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor pri Komisiji, je slušateljem Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu[…]

Usposabljanje za zaposlene na Inšpektoratu RS za delo

Danes je po spletu za zaposlene na Inšpektoratu RS za delo potekalo usposabljanje o določbah Zakona o integriteti in preprečevanje korupcije (ZIntPK), ki so pomembne pri njihovem delu. Usposabljanje v organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) je izvedla vodja Službe za nadzor pri Komisiji Katja Mihelič Sušnik, ki je slušateljem – usposabjanja se jih je[…]

Pomakni se na vrh