Usposabljanja

Vodja Službe za nadzor predavala o vlogi in postopkih Komisije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v okviru svojih preventivnih dejavnosti izvedla usposabljanje za Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE Slovenija). Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik je članom ACFE Slovenija uvodoma predstavila vlogo Komisije in ključne postopke, ki jih vodi v zvezi z izvrševanjem svojih pristojnosti. V nadaljevanju pa je na[…]

Predsednik Komisije med glavnimi govorniki mednarodne konference

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta ta teden v okviru svojih preventivnih dejavnosti izvedla dva nastopa. Pomočnik predsednika Komisije Rado Jože Kerč je slušateljem Fakultete za varnostne vede predstavil delovanje Komisije, predsednik Komisije dr. Robert Šumi pa je v sodelovanju z Inštitutom notranjih revizorjev (IIA) slušateljem revizorske konference predstavil vpliv integritete na profesionalnost revizorjev.[…]

Usposabljanje predsednika Komisije za policijske vodje

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve izvedel usposabljanje na temo etičnega vodenja za 19. generacijo policijskih vodij. Komisija z namenom osveščanja in preventive izvaja številna usposabljanja oz. izobraževanja za vse zainteresirane tako v javnem kot zasebnem sektorju. Če ste v svoji organizaciji zaznali potrebo[…]

Predstavnika Komisije predavala o etičnem vodenju ter o lobiranju in darilih

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v okviru svojih preventivnih dejavnosti izvedla dve usposabljanji. V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve je pomočnica vodje Službe za preventivo Barbara Fürst pripravila usposabljanje na temo lobiranja in daril za kandidate za vodje diplomatskih predstavništev, predsednik Komisije dr. Robert Šumi pa v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve[…]

Usposabljanje o postopkih Komisije in institutih

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes na daljavo izvedla usposabljanje za slušatelje Upravne akademije Ministrstva za javno upravo. Posnetek zaslona: vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik med usposabljanjem Slušateljem (teh je bilo 209) je najprej predstavila vsebine s področja integritete in preprečevanja korupcije, na katere[…]

Komisija danes na dveh usposabljanjih – o integritetnem vodji in o korupciji v zdravstvu

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v okviru svojih preventivnih dejavnosti izvedla dve usposabljanji na daljavo. V sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede je nadzornik višji svetnik v Službi za nadzor pri Komisiji Mirjan Hren pripravil usposabljanje na temo korupcije v zdravstvu, za vodje v javni upravi pa predsednik Komisije dr. Robert Šumi usposabljanje[…]

Usposabljanje za uslužbence ZMOS

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje uslužbencev Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) na daljavo. 34 slušateljem je najprej predstavila instituta Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – nasprotje interesov in omejitve poslovanja – ter najpogostejše primere njunih kršitev iz prakse. V zadnjem delu spletnega dogodka je[…]

Usposabljanje za uslužbence MOP

Vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič je danes uslužbencem Ministrstva za okolje in prostor na daljavo predavala o uporabi protikorupcijske klavzule in dolžnosti razkritja lastniške strukture ponudnika. Razlagi enega od institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je po spletni aplikaciji zoom prisluhnilo več kot 20 slušateljev (večinoma pravnikov oz. oseb, ki[…]

Komisija v upravnopravni šoli

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in vodja Službe za nadzor pri Komisiji Katja Mihelič Sušnik sta danes udeležencem Upravnopravne sodniške šole predavala o integriteti in njenih kršitvah v praksi. Kandidatom za državne odvetnike, strokovnim sodelavcem na sodiščih, državnim odvetnikom in sodnikom sta najprej predstavila insititut in pomen integritete, v nadaljevanju pa[…]

O etiki vodenja na Strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes že tretjič nagovoril udeležence XXX. Strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev. Dr. Robert Šumi je tokrat sodobno vodenje s poudarkom na pomenu integritete, etike vodje, profesionalizma in pravnomočnih kršitev integritete predstavil 88 pomočnikom ravnateljev in vodjem enot v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah. Njegov[…]

Pomakni se na vrh