Usposabljanja

Spletno usposabljanje za zaposlene na JAZMP

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla usposabljanje za Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke o vsebinah, ki so za področje najbolj ključne. Za več kot sto slušateljev je spletno usposabljanje izvedla mag. Sonja Jelen, svetnica za preventivo v Službi za preventivo Komisije. Predstavila jim je dolžnost zaščite prijaviteljev za razkrivanje[…]

Usposabljanji o poročanju premoženjskega stanja in postopkih

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla dve usposabljanji, vezani na spremembe novembra lani uveljavljene novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C). V sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije je organizirala kratek spletni seminar o prijavi premoženja in sprememb premoženjskega stanja. Seminarja se je udeležilo 40 poslovodnih oseb in članov organov nadzora v javnih[…]

Usposabljanje za zaposlene na Upravi RS za javna plačila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla prvi del usposabljanja za zaposlene na Upravi Republike Slovenije za javna plačila o vsebinah s področja integritete in preprečevanja korupcije.  Prvi del usposabljanja, ki je potekalo na daljavo, je izvedla mag. Sonja Jelen, svetnica za preventivo v Službi za preventivo Komisije. Slušateljem – bilo jih je okoli[…]

Usposabljanje o etiki in integriteti za diplomate

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je včeraj za Diplomatsko akademijo Ministrstva za zunanje zadeve izvedla usposabljanje o etiki in integriteti v diplomaciji. Predavanje na daljavo je za okoli 20 slušateljev izvedla Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor na Komisiji. Predstavila je problematiko lobiranja pri izvajanju diplomatskih dejavnosti in pojasnila razliko med lobiranjem in izvajanjem[…]

Usposabljanje za javne uslužbence in okrogla miza o nepravilnostih v zdravstvu

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v sodelovanju z Upravno akademijo izvedla usposabljanje za funkcionarje in javne uslužbence o določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s področja nasprotja interesov, omejitev poslovanja in daril. Sodelovala je tudi na Dnevih varstvoslovja, in sicer na okrogli mizi o nepravilnostih v zdravstvu.  Usposabljanje na daljavo v organizaciji[…]

Usposabljanje o omejitvah poslovanja za predstavnike mestnih občin

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes za Združenje mestnih občin Slovenije izvedla usposabljanje o institutu omejitev poslovanja, ki ga za javne naročnike ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Usposabljanje na daljavo je izvedla Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za preiskave na Komisiji, udeležilo pa se ga je okoli 80 slušateljev, zaposlenih na mestnih[…]

Uposabljanje za Zvezo ljudskih univerz Slovenije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je za direktorje slovenskih ljudskih univerz danes izvedla spletno usposabljanje na temo daril in načrtov integritete.  V okviru usposabljanja, ki se ga je udeležilo več kot 30 slušateljev slovenskih ljudskih univerz, je pomočnica vodje Službe za preventivo na Komisiji Barbara Fürst slušateljem podrobno predstavila institut daril, kako se vesti v[…]

Usposabljanje za zaposlene na Ministrstvu za okolje in prostor

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je za zaposlene na Ministrstvu za okolje in prostor danes izvedla usposabljanje o lobiranju in nedovoljenih vplivih.  V okviru spletnega usposabljanja, ki se ga je udeležilo okoli 70 zaposlenih na Ministrstvu za okolje in prostor, je pomočnica vodje Službe za preventivo na Komisiji Barbara Fürst slušateljem podrobno predstavila institut lobiranja,[…]

Komisija izvedla usposabljanje za zaposlene na mestnih občinah

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes izvedla usposabljanje za zaposlene na občinah o določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s poudarkom na institutu nasprotja interesov. Usposabljanje na daljavo je Komisija izvedla v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije, udeležilo pa se ga je več kot[…]

Usposabljanje glede opravljanja razgovorov za zaposlene na Komisiji

Predstavnik Policijske postaje Ljubljana Bežigrad je danes za zaposlene na Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) izvedel usposabljanje na temo opravljanja razgovorov in zbiranja obvestil v postopkih. V okviru postopkov ugotavljanja kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije lahko Komisija z obravnavanimi osebami in pričami zaradi razjasnitev dejstev in okoliščin opravlja tudi razgovore. Predstavnik[…]

Pomakni se na vrh