Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali lahko prijavo oddajo tudi dijaki in študenti ali samo zaposleni?

Category: Javni sektor

ZZPri prijavo definira kot ustno ali pisno sporočanje informacij o kršitvah v delovnem okolju v zasebnem ali javnem sektorju (1. točka 4. člena ZZPri); kršitev pa kot informacijo, vključno s podlago za sum o dejanski ali morebitni kršitvi predpisov, ki se je ali se bo zelo verjetno zgodila v organizaciji, s katero je ali je bil prijavitelj v delovnem in podobnem razmerju, ter o poskusu prikrivanja takšne kršitve.

S tem v zvezi zaključujemo, da je bistvo ZZPri ureditev možnosti podajanja prijav zaposlenih za kršitve predpisov, ki jih zaznajo pri svojem delu. Učenci in dijaki tako niso prijavitelji po tem zakonu.

Ali lahko prijavo oddajo tudi dijaki in študenti ali samo zaposleni?
Ali lahko prijavo oddajo tudi dijaki in študenti ali samo zaposleni?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar