Arhiv pomembnih novic

Komisijo je obiskala delegacija Republike Srbije

27. september 2016 – Komisijo je obiskala delegacija parlamenta Republike Srbije. Uslužbenci komisije so gostom predstavili novosti, ki jih prinaša aplikacija Erar. Gostje delo komisije že poznajo, saj so se v preteklosti že mudili pri nas, prav tako pa so uslužbenci komisije sodelovali na njihovi konferenci v Beogradu. Srbija je v postopku priprave aplikacije, podobne Erarju, ki pa bo vsaj v začetku namenjena predvsem poslancem.

Nadaljujte z branjem

Sklic 29. seje KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 8. 9. 2016, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: Nadaljujte z branjem

Komisija na Dunaju predstavila aplikacijo Erar

Zasedanje Delovne skupine za preprečevanje korupcije pri Uradu ZN za droge in kriminal (UNODC), ki je potekalo od 22. do 24. avgusta 2016 na Dunaju in sta se ga udeležila tudi predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije, je tokrat obravnavalo promocijo informacijskih orodij na področju preprečevanja korupcije ter načine za krepitev integritete v športu.

Nadaljujte z branjem

Obisk predstavnikov Regionalne protikorupcijske iniciative

Predsednik komisije g. Boris Štefanec in njegov namestnik dr. Igor Lamberger sta 11. avgusta 2016 sprejela delegacijo Regionalne protikorupcijske iniciative (RAI – Regional Anti-Corruption Initiative). Na spoznavnem sestanku so predstavniki komisije in predstavniki RAI pretresli situacijo boja proti korupciji v Sloveniji ter v JV Evropi, kjer deluje RAI, ter specifike poslanstev obeh organizacij, z namenom določitve možnih področij sodelovanja.  Nadaljujte z branjem

Pojasnilo komisije ob izjavi ministra Koprivnikarja

Ljubljana, 13. julija 2016 – Komisija za preprečevanje korupcije je v medijih zasledila izjavo ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ki nakazuje na morebitno nerazumevanje koncepta korupcijskih tveganj, kar še posebej preseneča ob dejstvu, da vsebinsko področje korupcije in s tem tudi korupcijskih tveganj sodi prav v domeno Ministrstva za javno upravo.  Nadaljujte z branjem

Komisija predstavlja aplikacijo Erar, naslednico aplikacije Supervizor, in najavlja spremembo celostne grafične podobe

Ljubljana, 7. junij 2016 – Z današnjim dnem Komisija za preprečevanje korupcije uvaja aplikacijo Erar, naslednico aplikacije Supervizor, ki dodatno omogoča vpogled v poslovanje z e-računi, v podatke, vezane na omejitve poslovanja in prejeta darila ter prikaz tujih bančnih računov poslovnih subjektov. Hkrati komisiji nudi možnost nadaljnjega razvoja aplikacije v želji po spodbujanju odgovorne porabe javnih sredstev in krepitvi pravne države, integritete ter transparentnosti. Ob tej priliki komisija najavlja tudi spremembo celostne grafične podobe. Nadaljujte z branjem

Komisija je sprejela končno poročilo in priporočila glede izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost

Ljubljana, 28. junija 2016 – Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na seji, dne 23. 6. 2016, sprejel Končno poročilo in priporočila glede izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost za delo zaposlenih na fakultetah Univerze v Ljubljani, v kabinetih predsednika vlade in ministrstev ter mestnih občinah v Republiki Sloveniji, ki je v celoti dostopno v priponki.   Nadaljujte z branjem