Nekateri sodniki poleg sodniške funkcije opravljajo tudi delo mediatorjev. Ali je potrebno opravljanje tega dela vpisati pod točko 4 ali 2 obrazca za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju?

Če sodniki hkrati opravljajo delo mediatorjev, to v elektronskem obrazcu za poročanje podatkov o premoženjskem stanju vpišejo pod točko 4 »Podatki o drugih funkcijah oziroma dejavnostih, ki jih opravljam poleg tega«. Pri tem se označi, da poroča funkcijo, za katero ni zavezanec po ZIntPK.

Nekateri sodniki poleg sodniške funkcije opravljajo tudi delo mediatorjev. Ali je potrebno opravljanje tega dela vpisati pod točko 4 ali 2 obrazca za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju?
Pomakni se na vrh