Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

FAQs

Kakšne so obveznosti občine po lokalnih volitvah? (vpr. 56)

Obveznost občine je, da Komisiji posreduje seznam zavezancev za prijavo premoženjskega stanja v 30 dneh po vsaki spremembi (kar določa ZIntPK v četrtem odstavku 41. člena), to pomeni, da mora občina Komisiji poslati obrazec, ko zavezanec nastopi funkcijo in ko preneha. Občina sporoči zavezanca za prijavo premoženjskega stanja, ko ta prične z opravljanjem funkcije na[…]

V katerih od navedenih primerov mora sodišče Komisiji sporočiti spremembo funkcije v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZIntPK? Ali morajo sodniki v navedenih primerih znova poročati o celotnem premoženjskem stanju ali zadošča le sporočanje morebitnih sprememb do 31. 1.: (vpr. 54)

– okrožni sodnik postane podpredsednik istega sodišča; – podpredsedniku sodišča preneha mandat in nadaljuje delo na istem sodišču kot sodnik; – predsedniku sodišča poteče mandat in delo na istem sodišču nadaljuje kot začasni predsednik sodišča; – predsednik okrajnega sodišča, ki je OE okrožnega sodišča, začasno vodi tudi drugo (še eno) okrajno sodišče (kot začasni predsednik[…]

Ali so osebe, odgovorne za javna naročila (dalje: OJN) tudi tiste osebe, ki so ne glede na ocenjeno vrednost sodelovale pri naročilih oziroma izjemah, za katera se ZJN-3 ne uporablja (npr. 27. in 28. člen ZJN-3) in osebe, ki so sodelovale pri t.i. evidenčnih naročilih na področju socialnih in drugih posebnih storitev, za katere se ZJN-3 (z izjemo temeljnih načel) ne uporablja do mejne vrednosti 750.000 EUR brez DDV. (vpr. 47)

Osebe, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, za katere veljajo izjeme ali sodelujejo v postopkih oddaje enostavnih »evidenčnih« javnih naročil skladno z določbami ZJN-3, niso osebe, odgovorne za javna naročila in niso zavezanci za poročanje o premoženjskem stanju na podlagi 41. člena ZIntPK. Posamezniki dobijo status OJN, če sodelujejo pri javnih naročilih, za katera je[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar