Vodstvo

Komisija je kolegijski organ odločanja in je sestavljena iz treh članov: predsednika in dveh namestnikov, ki so po statusu funkcionarji. Pri tem je predsednik pristojen za vodenje in organizacijo dela na komisiji, njegov glas pri odločanju o vsebinskih zadevah pa je enakovreden glasu posameznega namestnika. Odločitve o vsebinskih zadevah sprejema komisija na sejah z večino glasov vseh članov komisije.

Zakon predpisuje poseben način izbora in imenovanja članov komisije, ki naj bi zagotavljal njeno neodvisnost. Predsednika in dva namestnika imenuje predsednik republike, izbere pa jih med kandidati, ki mu jih predlaga izbirna komisija, sestavljena iz predstavnikov Vlade RS, Državnega zbora RS, neprofitnih organizacij zasebnega sektorja, Sodnega sveta ter Uradniškega sveta. Predsednikov mandat traja šest let, namestnikov pa pet let. Pred potekom mandata so lahko funkcionarji komisije razrešeni samo v primeru, da kršijo zakon in ustavo.

Predsednik

Boris Štefanec je rojen leta 1954 v Murski Soboti. Po opravljeni osnovni in srednji stopnji izobrazbe v Murski Soboti je študij nadaljeval na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral 1978.

Svojo prvo zaposlitev je opravljal v Pomurki v Murski Soboti še kot študent (l. 1977), po diplomi in služenju vojaškega roka pa kot pravnik podjetja. Pomurko je zapustil 1980 in naslednjih 5 let delal kot namestnik temeljnega javnega tožilca na Temeljnem javnem tožilstvu v Murski Soboti. Leta 1985 se je zaposlil v Občinskem komiteju Zveze komunistov v Murski Soboti, najprej kot izvršni sekretar, po enem letu pa kot sekretar tega komiteja.

Leta 1990 se je kot sodnik zaposlil na Temeljnem sodišču v Murski Soboti (v Enoti sodišča v Ljutomeru), od julija 1992 do prevzema funkcije predsednika Komisije za preprečevanje korupcije pa je bil samostojni odvetnik v Murski Soboti.

Boris Štefanec je poročen z ženo Edito, s katero imata sina Borisa mlajšega. Je zavzet lovec v lovski družini Kompas Peskovci ter velik ljubitelj šaha – zbranih ima več sto šahovskih knjig, v glavnem v angleškem jeziku. Je tudi velik ljubitelj glasbe, še posebej klasičnega rocka in jazza.

 

 Namestnika predsednika

Dr. Igor Lamberger, diplomirani ekonomist in doktor ekonomskih znanosti, se je rodil leta 1967. Magistrski študij je na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru končal z magistrskim delom Obvladovanje gospodarskega kriminala v bankah in drugih finančnih institucijah, doktorski študij pa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo Model zaščite elektronskih plačilnih sistemov pred zlorabami.

Od leta 1995 do 2005 je delal na področju preiskovanja gospodarske kriminalitete in tudi koruptivnih ravnanj. Kot predstavnik policije je sodeloval v mnogih medresorskih delovnih skupinah, sodeloval je z državnim tožilstvom in pri spremembi zakonodaje.

Od leta 2005 do nastopa funkcije na komisiji je bil predavatelj kriminalistike na Policijski akademiji v Tacnu, je pa tudi zunanji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru in avtor več strokovnih in znanstvenih člankov s področja kriminalistike in gospodarske kriminalitete.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije kot prvi namestnik pokriva področje preiskav.

 

Mag. Uroš Novak je rojen leta 1969 in je magistriral na Fakulteti za upravo, pred tem pa je opravil višjo in visoko upravno šolo. Od septembra 2017 do nastopa funkcije na komisiji je bil zaposlen na Slovenskih železnicah, pred tem pa je od leta 1999 delal na tedanji davčni upravi, ki se je po združitvi s carinsko upravo avgusta 2014 preimenovala v Finančno upravo RS.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije kot drugi namestnik pokriva področje preventive, integritete ter nadzora nad premoženjskim stanjem.