Vodstvo

Komisija je kolegijski organ odločanja in je sestavljena iz treh članov: predsednika in dveh namestnikov, ki so po statusu funkcionarji. Pri tem je predsednik pristojen za vodenje in organizacijo dela na komisiji, njegov glas pri odločanju o vsebinskih zadevah pa je enakovreden glasu posameznega namestnika. Odločitve o vsebinskih zadevah sprejema komisija na sejah z večino glasov vseh članov komisije.

Zakon predpisuje poseben način izbora in imenovanja članov komisije, ki naj bi zagotavljal njeno neodvisnost. Predsednika in dva namestnika imenuje predsednik republike, izbere pa jih med kandidati, ki mu jih predlaga izbirna komisija, sestavljena iz predstavnikov Vlade RS, Državnega zbora RS, neprofitnih organizacij zasebnega sektorja, Sodnega sveta ter Uradniškega sveta. Predsednikov mandat traja šest let, namestnikov pa pet let. Pred potekom mandata so lahko funkcionarji komisije razrešeni samo v primeru, da kršijo zakon in ustavo.

Predsednik

Boris Štefanec je rojen leta 1954 v Murski Soboti. Po opravljeni osnovni in srednji stopnji izobrazbe v Murski Soboti je študij nadaljeval na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral 1978.

Svojo prvo zaposlitev je opravljal v Pomurki v Murski Soboti še kot študent (l. 1977), po diplomi in služenju vojaškega roka pa kot pravnik podjetja. Pomurko je zapustil 1980 in naslednjih 5 let delal kot namestnik temeljnega javnega tožilca na Temeljnem javnem tožilstvu v Murski Soboti. Leta 1985 se je zaposlil v Občinskem komiteju Zveze komunistov v Murski Soboti, najprej kot izvršni sekretar, po enem letu pa kot sekretar tega komiteja.

Leta 1990 se je kot sodnik zaposlil na Temeljnem sodišču v Murski Soboti (v Enoti sodišča v Ljutomeru), od julija 1992 do prevzema funkcije predsednika Komisije za preprečevanje korupcije pa je bil samostojni odvetnik v Murski Soboti.

Boris Štefanec je poročen z ženo Edito, s katero imata sina Borisa mlajšega. Je zavzet lovec v lovski družini Kompas Peskovci ter velik ljubitelj šaha – zbranih ima več sto šahovskih knjig, v glavnem v angleškem jeziku. Je tudi velik ljubitelj glasbe, še posebej klasičnega rocka in jazza.

 Namestnik predsednika

Mag. Uroš Novak je rojen leta 1969 in je magistriral na Fakulteti za upravo, pred tem pa je opravil višjo in visoko upravno šolo. Od septembra 2017 do nastopa funkcije na komisiji je bil zaposlen na Slovenskih železnicah, pred tem pa je od leta 1999 delal na tedanji davčni upravi, ki se je po združitvi s carinsko upravo avgusta 2014 preimenovala v Finančno upravo RS.

 

Namestnik predsednika

Simon Savski je rojen leta 1966, univerzitetni diplomirani pravnik. Na Pravni fakulteti je diplomiral leta 2006, pred tem pa je diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve in Visoko policijsko-varnostni šoli.

Svojo kariero je začel kot policist in kariero nadaljeval kot policijski inšpektor na Operativno komunikacijskem centru Generalne policijske uprave. Na Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve je od leta 2008 pokrival področja zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, občinskega redarstva, varnosti na smučiščih in varnosti tožilstev. Od leta 2013 je delal v Ministrstvu za pravosodje kot svetovalec za varnost, pri čemer je skrbel za varnost pravosodnih organov, ministrstva, za področje obrambnega načrtovanja, zaščite in reševanja ter za varnost tajnih podatkov. Je avtor Zakona o zasebnem varovanju in soavtor Zakona o detektivski dejavnosti s komentarjem.

Je strokovnjak za področje varovanja, načrtovanje varovanja in risk managementa. Kot predavatelj s področja varovanja je izvajal različna usposabljanja sodnikov, tožilcev in zaposlenih v pravosodnih organih ter varnostnega osebja v Zbornici RS za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, ter na več višjih strokovnih šolah.

Simon Savski živi z ženo Sonjo in hčerko Simono, ki je po izobrazbi prav tako pravnica. V svojem prostem času rad potuje in raziskuje neodkrite destinacije. Privlačijo ga številni športi, kot sta kolesarjenje in jahanje, v zadnjem času pa se aktivneje udeležuje ekipnega jadranja na mednarodnih regatnih tekmovanjih.