Preventiva in integriteta

Poleg izvajanja aktivnosti osveščanja družbe o korupciji in njenih posledicah je naloga Centra za integriteto in preventivo tudi oblikovanje politike preprečevanja korupcije in krepitve integritete, saj je med drugim skrbnik Resolucije o preprečevanju korupcije v RS ter akcijskega načrta uresničevanja te resolucije, hkrati pa tudi nosilec aktivnosti za izvajanje načrtov integritete, vključno s svetovanjem, kako te načrte kar najbolje oblikovati.

Center za integriteto in preventivo je obenem tudi osnovna stična točka komisije s civilno družbo, nanj pa se lahko obrnete tudi za nasvet pri oblikovanju etičnega kodeksa.