Slogan
12.05.2016

Poročanje o izvedenih ukrepih iz načrta integritete - letos na posodobljenem, univerzalnem obrazcu

Ljubljana, 12. maja 2016 - Center za integriteto in preventivo Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je za letošnje poročanje zavezancev za načrt integritete o izvedenih ukrepih za preteklo leto pripravil posodobljen obrazec, ki ni vezan na posamezno koledarsko leto in ki po novem omogoča tudi povratno informacijo Komisiji za preprečevanje korupcije.  

Zavezanci za načrt integritete po 47. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, tj. državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in javni skladi, so dolžni komisiji na podlagi 24. člena Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete enkrat na leto poročati o svojih aktivnostih uresničevanja načrta integritete in izvajanja ukrepov za obvladovanje korupcijskih in integritetnih tveganj. To storijo najpozneje do 5. junija v tekočem letu na posebnem ...

-več...

Odziv komisije na odstop poslanke SD Bojane Muršič

Indeks integritete javnega sektorja

Poročanje o izvajanju aktivnosti iz prečiščenega akcijskega načrta uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji

Odziv komisije na trditve Informacijskega pooblaščenca

Odziv komisije na odločbo Informacijskega pooblaščenca

Odziv komisije na sporočilo za javnost Delovne skupine za podkupovanje OECD

Odziv KPK na oceno TI 2015: Slovenija bolje, a ne dobro

Vlada se je seznanila s preprečevanjem korupcije pri poslancih, državnih svetnikih, sodnikih in tožilcih

Telefonski klici glede premoženjskega stanja tudi izven uradnih ur

Komisija preverja domnevne nepravilnosti pri izplačevanju dodatka za pripravljenost

Omejevanje korupcije, krepitev pravne države ter integritete javnega sektorja so naše naloge; transparentnost in etika naša vodila; objektivnost naš pristop.

 

Vizija senata KPK

 

Letno poročilo KPK 2014

  

Zaščita prijaviteljev

 

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Integrity and prevention of corruption act (ZIntPK)

Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije

 

Smernice za izdelavo načrta integritete

 

 

Sklic 20. seje KPK
23.05.2016

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno ...

-več...

Sklic 21. seje KPK
23.05.2016

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno ...

-več...

Prodaja osnovnih sredstev - osebno vozilo
12.04.2016

-več...

Komisija je podjetnikom predstavila problematiko podkupovanja tujih javnih uslužbencev
24.03.2016

Ljubljana 23. 3. 2016 - Predstavnik komisije je na seminarju Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije o opravljanju čezmejnih ...

-več...

Prodaja osnovnih sredstev
17.03.2016

Komisija za preprečevanje korupcije v skladu s tretjo alinejo 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih ...

-več...

Komisijo obiskala delegacija iz Maroka
03.12.2015

 3. in 4. decembra 2015 - Na Komisiji za preprečevanje korupcije je na študijskem obisku maroška delegacija, ki jo ...

-več...

Obisk študentov Pravne fakultete
18.11.2015

18. novembra 2015 - Včeraj je Komisija za preprečevanje korupcije gostila študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. ...

-več...

O B V E S T I L O – SPREMEMBA URADNIH UR
24.06.2015

Od 1. 7. 2015 - NOV URNIK URADNIH UR Spoštovani obiskovalci Komisije za preprečevanje korupcije! Obveščamo vas, ...

-več...

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije predstavila delovanje komisije
11.06.2015

Ker želi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije Komisijo za preprečevanje korupcije približati gluhim in ...

-več...

Odziv KPK na izjave generalnega državnega tožilca
02.06.2015

Ljubljana, 2. junija 2015 - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) odločno zavrača očitke generalnega državnega tožilca dr. ...

-več...

Komisijo obiskala delegacija iz Egipta
17.04.2015

Ljubljana, 15. in 16. april – Komisijo za preprečevanje korupcije je obiskala delegacija iz Egipta, in sicer predstavniki ...

-več...