Slogan
24.02.2017

V torek se izteče rok za poročanje o izvajanju aktivnosti iz prečiščenega akcijskega načrta uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji

Ljubljana, 24. februarja 2017 – Komisija poziva nosilce posameznih ukrepov iz prečiščenega akcijskega načrta, da o aktivnostih za uresničitev ukrepov poročajo do 28. februarja 2017.

Državni zbor Republike Slovenije je junija 2004 sprejel Resolucijo o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, na njeni podlagi pa je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) leta 2005 sprejela Akcijski načrt uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju akcijski načrt) in ga nato dopolnila leta 2009. Leta 2016 je komisija akcijski načrt ponovno pregledala in iz njega črtala vse tiste ukrepe in aktivnosti, ki so že bili ustrezno realizirani. Nosilci ukrepov iz ...

-več...

Odziv komisije na današnji zapis na portalu Siol.net

Strokovni posvet o pravni varnosti v postopkih pred komisijo

Drugo vmesno poročilo o izvajanju priporočil GRECA

Slovenija izpolnila večino priporočil GRECA v četrtem ocenjevalnem krogu

Ocena korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete v slovenskih osnovnih in srednjih šolah s priporočili glede upravljanja identificiranih tveganj

Transparentnost, naravni sovražnik korupcije

Slovenija zopet napredovala, a še vedno pod povprečjem EU

Izšla je 40. številka KPK Vestnika
23.02.2017

V aktualni številki v osrednji temi predstavljamo poudarke strokovnega posveta z naslovom »Zagotavljanje pravne varnosti v ...

-več...

KPK predavala predstavnikom indijskih državnih organov
20.02.2017

Ljubljana, 20. februarja 2017 - Komisija za preprečevanje korupcije je v petek, 17. februarja, na Mednarodnem centru za promocijo ...

-več...

Sklic 8. seje senata KPK - 23.2.2017
20.02.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno ...

-več...

Izobraževanje komisije v okviru Upravne akademije
17.02.2017

 
Ljubljana, 17. februarja 2017 – Štirje predstavniki komisije so včeraj izvedli redno izobraževanje komisije v ...

-več...

Sklic 7. seje senata KPK - 16.2.2017
13.02.2017

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno ...

-več...

Sodelovanje komisije na dogodkih v tujini v zadnjem obdobju
10.02.2017

Ljubljana, 10. februarja 2017 - V preteklih mesecih se je komisija udeležila številnih dogodkov v tujini, h katerim je doprinesla s ...

-več...

Udeležba komisije na seminarju o poslovni integriteti v Ukrajini
09.02.2017

Ljubljana, 9. februarja 2017 - Sodelavec komisije se je 25. in 26. januarja 2017 v Kijevu udeležil seminarja za strokovnjake na temo ...

-več...

Izšla je nova številka KPK Vestnika
16.01.2017

V osrednji temi te številke si preberite komentar komisije na predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V ...

-več...