Dr. Robert Šumi nagovoril vodilne javne uslužbence

24. 05. 2024

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes v okviru obveznega programa Usposabljanje za vodenje v upravi v organizaciji Upravne akademije Ministrstva za javno upravo nagovoril najvišje vodilne javne uslužbence na temo integritete, etike in preprečevanja korupcije.

8566452
Predsednik Komisije dr. Robert Šumi med nagovorom

Udeležence usposabljanja z naslovom Človekove pravice, enake možnosti in integriteta vodje je seznanil z vsebinami s področij integritete, skupnih vrednot in standardov v upravnem okolju, etike vodenja in odločanja v javni upravi, organizacijske kulture, etike in človekovih pravic ter z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Svoj nagovor je predsednik Komisije začel s trditvijo, da je visoka stopnja integritete predpogoj etičnega in profesionalnega ravnanja, ki je temelj trajnostnega razvoja družbeno odgovorne organizacije / institucije, v katero ljudje zaupajo. Pri tem je izhajal iz definicije osebne integritete po ZIntPK, ki pravi, da je integriteta pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.

Dr. Šumi se je v nadaljevanju zadržal pri osebni integriteti. Označil jo je kot multidimenzionalen fenomen, ki pomeni skladnost med besedami in dejanji, skupek vrlin - biti pravičen, pošten, zmeren, transparenten ... – in odsotnost neetičnega ravnanja. V nadaljevanju je pojasnil vpliv osebne integritete na vodenje ter njeno vlogo pri zaupanju v organizacijo in delovanju znotraj nje ter pri njenem ugledu v javnosti. Izpostavil je pomen etičnega vodenja z zgledom v procesu krepitve integritete na vseh ravneh delovanja organizacije. Pri tem je poudaril, da zakonito in strokovno vodenje še ne pomenita etičnosti - slednja, poudarja dr. Šumi, na lestvici družbene odgovornosti namreč tangira višje.


V sklepnem delu nastopa je predstavil še enega novejših projektov Komisije – Ambasadorje integritete in poudaril pomen pravnomočno potrjenih kršitev integritete tako za posamezne organe in organizacije, kot tudi za širšo družbo. Svoj nastop je sklenil z nekaj poudarki, in sicer, da je integriteta pomembna vrednota, ker je predpogoj za zaupanje in ker predstavlja imunsko odpornost na korupcijo in druge neetične prakse; da so pravnomočne kršitve integritete pokazatelj nesprejemljivega ravnanja / vodenja v naši družbi in da si zaslužimo, da integriteta postane standard tudi v praksi.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi bo s tematikami iz pristojnosti Komisije nadaljeval tudi 12. junija na obveznem usposabljanju, ki se izvaja na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in na podlagi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave, namenjeno pa je najvišjim vodilnim – za položaje generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb, načelnikov upravnih enot in direktorjev občinskih uprav oziroma tajnikov občine, pravosodnih organih.