Pojasnjujete, da vaša članica sveta šole opravlja nepoklicno funkcijo podžupanje že od pred 5.6.2010, to je na dan uveljavitve ZIntPK, kar bi pomenilo, da je lahko članica sveta šole do preteka mandata ravnatelja javnega zavoda. Status podžupanje je pridobila tudi po lokalnih volitvah jeseni 2010, ko je bil že ZIntPK uveljavljen, kar pa pomeni, da bi bilo potrebno izvesti postopek za izvolitev nadomestnega člana javnega zavoda. Ker se pri vas začne s 1.3.2012 postopek imenovanja ravnatelja sprašujete ali postopek lahko verodostojno izpeljete tako, da gospa podžupanja ostaja članica sveto šole do preteka mandata ravnatelja javnega zavoda ali je potrebno izvesti postopek za izvolitev nadomestnega člana.

V zvezi s prehodno določbo 83. člena ZIntPK lahko nepoklicna podžupanja, ki je na dan 5.6.2010 opravljala funkcijo članice sveta šole to funkcijo opravlja do poteka njenega mandata članice sveta. Z dnem izteka mandata je nepoklicna podžupanja v celoti podvržena določbi sedaj veljavnega tretjega odstavka 27. člena ZIntPK.

(odgovor z dne 06240-1/2012,42)